Komplexné riadenie kvality (TQM, Total Quality Management) :)

Autor: Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív

Vytvorené: 09. 12. 2016 Tlačiť

Spôsob riadenia, ktorý sa sústreďuje na kvalitu ako rozhodujúcu prioritu, dôležitejšiu ako zisk, znižovanie nákladov, podiel na trhu a ďalšie činitele.

 

 

Podstatou TQM sú tri prvky:

 1. produkty výroby, výrobky majú spĺňať želania, potreby zákazníkov,
 2. orientácia na proces výroby,
 3. kontinuálne, nepretržite zlepšovanie, zdokonaľovanie výroby.

Pri aplikácií TQM je nevyhnutne si uvedomiť, že:

 • každý systém by mal mať dlhodobý cieľ,
 • filozofiu, víziu, stratégiu, ako tento ciel dosiahnuť,
 • zručných pracovníkov,
 • primerané zdroje,
 • mali by byť určené na odmeny za kvalitné dosahovanie čiastkových cieľov
 • mala by byť dobrá organizácia práce. 

Je nutné uvedomiť si, že:

 • bez dlhodobého cieľa nemá systém kam smerovať,
 • ak chýba filozofia ako tento cieľ dosiahnuť, chýbajú stúpenci tohto cieľa,
 • bez vízie, predstavy tohto cieľa dochádza k zmätku, chaosu,
 • bez stratégie je už začiatok transformácie pomýlený,
 • ak nie sú zdroje, dochádza k frustrácii pracovníkov, bez zručnosti dochádza k obavám,
 • ak nie sú odmeny, chýba motivácia pracovníkov,
 • ak nie je kvalitná organizácia, nie je ani koordinácia. 

Aplikácia TQM v priemysle a obchode USA, Veľkej Británie, Holandska a iných priniesla evidentné výsledky, dôkazom čoho je, že tieto štáty sa dostali do čela svetového hospodárskeho vývoja.

Princípy TQM začali postupne prenikať aj do ostatných odvetvi, medzi nimi aj do školstva.

Medzi najrozšírenejšie systémy riadenia manažérstva kvality v Európe patri normy ISO 9000 až 09004 a model kvality EFQM, ktorý sa dá uplatniť aj v podmienkach školstva (EFQM v školstve).

Systém zabezpečovania kvality ISO 9000 bol vypracovaný pre výrobne procesy v elektronike a strojárstve. Možnosti uplatnenie noriem ISO 9000 školstva sú obmedzené.

TQM je v prvom rade filozofiou, ktorou cieľom je zabezpečenie kvality. Modely kvality založene na filozofii TQM sa koncentrujú na človeka, na ľudské zdroje ako hlavného nositeľa kvality. V modely EFQM sa doraz kladie predovšetkým na vnútorné hodnotenie vnútri organizácie. Uplatňujú sa pri tom aj prvky TQM, výsledkom čoho má byť zabezpečenie a zvýšenie kvality organizácie. Systémy ISO zdôrazňujú potrebu dosiahnutia štandardného, kvalitného výstupného materiálu, koncentrujú sa aj na zvládanie poriadku organizácii, prehľadnosti procesov v nej, a tým prispievajú k rozvoju organizácie. Všetky tri modely teda uplatňujú metódy a postupy TQM.

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív, Organizácia a manažment školstva (Terminologický a výkladový slovník), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Svornosť, a. s., Breatislava, ISBN 80-10-00022-1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady