Vytvorené: 04. 05. 2016 Tlačiť

Slovenský spisovateľ, publicista, literárny kritik a filozof.

Narodil 10. augusta 1922 v Klenovci. Po absolvovaní gymnázia v Rimavskej Sobote študoval slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1940­1944). Aktívne sa zúčastnil v Slovenskom národnom povstaní a koncom decembra 1944 ho fašisti odvliekli do koncentračného tábora v Mauthausene a Dachau. Po skončení vojny pôsobil ako redaktor a šéfredaktor časopisov: Bojovník, Obrana ľudu, Kultúrny život. Od roku 1956 sa venoval výlučne literárnej a kultúrnopolitickej práci. Roku 1974 bol vymenovaný za predsedu Matice slovenskej. Takmer tri desaťročia pracoval vo významných spisovateľských a politických funkciách, bol poslancom Národného zhromaždenia a poslancom Slovenskej národnej rady. Roku 1975 mu bol udelený titul národný umelec.

Umelecká próza, eseje, literárna kritika a literárna publicistika (Hovory M) Vladimíra Mináča sú od roku 1947 takmer nepretržite v centre slovenského literárneho života. Skúsenosti a prax aktívneho novinára a publicistu, znásobené jeho polemickým naturelom, majú zásluhu na tom, že vždy písal o najaktuálnejších problémoch; umeleckým a kritickým dielom zasahoval priamo do súčasných spoločenských a myšlienkových procesov. Osou jeho diela je najväčší osobný i generačný zážitok ­ Slovenské národné povstanie ako východisko, ale aj ako historicko ­ spoločenské a mravné zázemie národného vedomia, viď románová trilógia Generácia (zložená z časti: Dlhý čas čakania, Živí a mŕtvi, Zvony zvonia na deň) aromán Smrť chodí po horách.

Je autorom desiatok diel ­ umeleckých próz, románov: Výrobca šťastia, Nikdy nie si sama,..., poviedok: Na rozhraní, Tmavý kút,..., literárnokritických a publicistických prác, esejí: Paradoxy, Dúchanie do pahrieb, Zobrané spory J. M. Hurbana a iných, v ktorých vždy dominuje prenikavá analýza slovenského človeka, slovenského sveta a života v súradniciach spoločenských i historických. Nebol priateľom zjednodušených riešení a zjednodušeného myslenia. Pre neho ani človek, ani národ neexistovali mimo historických, spoločenských a triednych vzťahov a súvislostí. Mináčovo „vzťahy sú naším osudom“ sa stalo základňou neúprosných i láskavých pohľadov na slovenskú krajinu a človeka v nej. Dokladom jeho neľahostajného vzťahu k nášmu osudu v jeho vzostupoch i pádoch, v utrpení i šťastí je aj jeho činnosť v Stálej rade národnej kultúry, kde ako prvý nositeľ ocenenia „Zlatý dvojkríž“ až do svojej smrti pôsobil ako predseda.

Na sklonku života sa Vladimír Mináč „výrobca šťastia, dúchač do pahrieb, hriešnik a záchranca, nedotknuteľná modla, ale i prekliaty, nechápajúci i nepochopený, mudrc, pochybovač z presvedčenia“ utiahol do ticha prírody na Záhorí, kde vyjadrené slovami básnika „odpúšťal ostatným a prispôsoboval sa svetu, ktorý sa tak prudko zmenil“. Sporovlivosť v jeho vyjadrovaní bola akoby predzvesťou toho, že briskné mináčovské myslenie, odrážajúce zrelosť i pátos človeka, ktorý veľa vedel, veľa rozmýšľal a ktorému nič nebolo ľahostajné, slovenská kultúrna verejnosť čoskoro stratí... Zomrel 25. októbra 1996.

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady