Vytvorené: 11. 04. 2016 Tlačiť

Narodil sa 3. novembra 1928 v Skalici, okres Senica, zomrel 7. mája 2011 v Bratislave. Stredoškolské štúdium ukončil maturitou na Cvičnom gymnáziu v Bratislave v roku 1947. Vysokoškolské štúdium absolvoval na PriF UK v Bratislave (1951) a súčasne získal titul RNDr. V roku 1956 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému Použitie ťažkých minerálov v paleogeografických a stratigrafických výskumoch so zreteľom na neogén a kvartér Slovenska a získal titul kandidát geologických vied (CSc.).

Habilitačnou prácou Litológia a mikrofácie jury a spodnej kriedy Centrálnych Západných Karpát získal pedagogický titul docent (1960). V roku 1970 na základe monografickej publikácie Mikrofácie mezozoika a terciéru Západných Karpát a obhajobou doktorskej dizertačnej práce Litologická a faciálna analýza stredného triasu jadrových pohorí získal titul DrSc. V tom istom roku bol menovaný za univerzitného profesora.

Pôsobil na Katedre geológie a paleontológie PriF UK ako asistent a odborný asistent (1951-1960) ako docent (1960-1970) a od roku 1970 ako profesor. V rokoch 1966-1978 bol vedúci Katedry geológie. Prednášal regionálnu geológiu Karpát, sedimentárnu petrografiu, geotektoniku, no jeho hlavnou prednáškou bola historická a stratigrafická geológia. Viedol mnoho diplomantov, vedeckých ašpirantov našich aj zahraničných. Založil slovenskú sedimentárno-petrografickú školu, rozvinul štúdium mikrofácií karbonatických hornín. Rozborom exotických hornín zo zlepencov kriedy a paleogénu preukázal nesprávnosť dovtedajších paleogeografických predstáv, čo viedlo k zostaveniu nového geodynamického modelu Západných Karpát.

Ako pedagóg pôsobil na Kube na Universidad de la Habana (1963-1965) a v Alžírsku v Université de Constantine (1981-1983). Aktívne sa zúčastňoval na kongresoch a sympóziách: Montreal, Reading - Edinburg, Liverpool, Zürich, Paríž, na kongresoch KBGA Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Bulharsko, na krátkodobých prednáškových pobytoch Szeged, Krakow, Toulouse, Madrid, ako vedúci exkurzie učiteľov geológie vo Francúzsku a Nemecku a expedície na Malý Kaukaz.

Zastával rôzne funkcie: tajomník bratislavskej pobočky ČSMGS (1955-1958), predseda bratislavskej pobočky (1960), tajomník ústredného výboru SGS (1979-1980), tajomník Sedimentologickej sekcie KBGA (1961-1964), tajomník Národného geologického komitétu ČSSR (1970-1978), korešpondent za ČSSR v International Association of Sedimentologists (1969-1977), vedúci III. sekcie Medzinárodného geologického kongresu v Prahe (1968) vedúci za Slovensko v projekte IGCP - UNESCO č. 198 Evolution of the Paleogene Geodynamics of the Tethys, vedúci trilaterálneho projektu za Slovensko Cretaceous and Paleogene Geodynamics of the Alpine - Carpathian - Pannonian region.

Publikoval viac ako 130 odborných prác, 34 popularizačných článkov, vydal samostatnú monografiu Microfacies of the Mesozoic and Tertiary limestones of the West Carpathians. Je vedúci autor učebnice Stratigrafická a historická geológia, autorom príručky Geologické exkurzie po Slovensku.

Jeho životopisy a bibliografia sú uvedené v časopisoch: Geologický zborník Geologica Carpathica, 28, 2, (1978); Mineralia Slovaca, 6, 10, (1978); Geologické práce, Správy 88 (1989); Mineralia Slovaca, 6, 28, (1996); 6, 30 (1998).

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://www.infovek.sk/predmety/geologia/index.php?k=84.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady