Techniky uplatňované v procese riešenia problémov :)

Autor: Eva Letovancová

Vytvorené: 16. 06. 2015 Tlačiť

 
Obsah:
Úvod
1 Brainstorming (búrenie mozgov, burza nápadov)
2 Metóda 6–3–5
3 Nominálna skupinová technika
Záver
 
Pri riešení problémov je často potrebné hľadať nové súvislosti a vytvárať originálne riešenia. Vo využití potenciálu na tvorbu nových, originálnych riešení pracovníkom často bránia bariéry – psychologické faktory (kognitívna disonancia, uzavretosť myslenia, zvyky, predsudky), sociálne faktory (skupinový a organizačný tlak, priamo alebo prostredníctvom zvykov, noriem, tradícií, tabu), ako aj vplyvy materiálneho prostredia (počet ľudí v miestnosti, mikroklimatické podmienky, hluk a iné).
Pre podporu uplatnenia schopnosti pracovníkov je v organizácií potrebné vytvoriť vhodné prostredie. Umožňujú to: otvorenosť prostredia, sloboda a rešpektovanie názorov iných, podporovanie produkcie myšlienok a diskusie medzi pracovníkmi, emocionálna podpora pracovníkov a citlivosť na ich problémy, dôvera pracovníkom, neodmietanie hravosti a humoru, prijatie určitej miery riskovania pri rozhodovaní, eliminácia neproduktívnych konfliktov, kombinovanie skupinovej práce a individuálnej zodpovednosti.
Výber techniky býva ovplyvnený podmienkami a možnosťami v organizácii. V súčasnosti je možné využívať aj Internet na získavanie podnetov, ako aj námetov na rozvoj potenciálu organizácie.
Stručne uvedieme základné techniky, ktoré sú v praxi často používané aj v rôznych vzájomných kombináciách. Pri ich výbere je vždy potrebné brať do úvahy dôvod použitia, stanovený cieľ, skupinu ktorá ich má použiť – jej zloženie, skúsenosti, čas, ktorý je k dispozícii.
Základným princípom, ktorý všetky techniky používajú, je zámerné oddelenie kritického, hodnotiaceho myslenia, „princíp odloženého úsudku“. Predčasné posudzovanie totiž sťažuje plynulý tok myšlienok, neumožňuje dostatočne rozvinúť a využiť predstavivosť. Dobrý nápad môže byť už pri svojom vzniku potlačený z dôvodu priveľkej sebakritiky či nedostatku sebadôvery, ktoré sú prenesené do hodnotiaceho pohľadu.
Tradičné spôsoby navrhovania alternatív dostávajú navrhovateľov do situácie, že okrem samotnej tvorby zvažujú, ako zdôvodnia svoju alternatívu tak, aby bola prijateľná, aby sa neblamovali pred ostatnými členmi skupiny, aby obhájili svoj návrh, svoj sebaobraz. Takisto posudzovanie návrhov ostatných členov viaže veľkú časť ich pozornosti, schopnosti a energie.
 
 
 
 
Uvedené techniky (brainstorming, metóda 6–3–5 a nominálna skupinová technika) sú založené na vzájomnej, ústnej alebo písomnej komunikácií členov skupiny v určitej špecifickej atmosfére, ktorá má podporovať tvorbu návrhov riešenia konkrétneho problému.
Výber jeden z nich by mal brať do úvahy najmä typ problému a personálne podmienky. U pracovníkov je možné potenciál pre tvorbu návrhov riešení cielene rozvíjať.
Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Eva Letovancová, Psychológia v manažmente, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského, Univerzita Komenského Bratislava 2007, ISBN 978-80-223-2307-9.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady