Vytvorené: 26. 11. 2014 Tlačiť

Etnograf, univerzitný profesor.

Študoval na Filozofickej fakulte KU v Prahe, na univerzitách v Leidene, Zürichu a Berlíne, absolvoval 1905. Spočiatku pôsobil ako stredoškolský profesor, od roku 1921 profesor všeobecného národopisu na Filozofickej fakulte KU v Prahe, V rokoch 1921-1931 pôsobil Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od roku 1931 opäť v Prahe. Od roku 1931 predseda Národopisnej spoločnosti českoslovanskej, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej a viacerých zahraničných vedeckých spolkov od roku 1958 predseda Společnosti československých národopisců pri ČSAV. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriaval na problematiku osídlenia, bývania, poľnohospodárstva. Zaoberal sa aj otázkami všeobecného národopisu a antropológie. Publikoval monografické i syntetické práce o hmotnej kultúre a periodizácií českej ľudovej kultúry, pričom značná časť jeho vedeckej práce bola zameraná aj na štúdium slovenskej ľudovej kultúry; Cerovo, Národopisná studie (In: Národopisný věstník českoslovanský, 1906); Program soupisu národopisného (In: Národopisný věstník českoslovanský, 1914); Etnické rozdíly v anthropologii dítěte (se zřetelem ke Slovensku) (In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1922-1923); Několik poznámek k národopisu Slovenska (In: Národopisný věstník českoslovanský, 1924); Program slovenského národopisného súpisu (1924); Lidová kultúra a kraje v Československu (1937); Otázka periodisace československé lidové kultúry (Český lid 1949); Pletené stavby na Slovensku (Slovenský národopis, 1954); Význam Lubora Niederla v československém zemnědelství. Žatva srpnem (Československá etnografie, 1959); Význam národpisu ve spolupráci s ostatními vědami historickými (Český lid 1966). Veľký význam malo jeho účinkovanie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde do výskumov zapájal aj študentov, a tým sa pričinil o prípravu slovenskej generácie národopiscov, v ktorom potom zohrali v rozvoji národopisu významnú úlohu (Ján Mjartan, Rudolf Bednárik a iní).

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady