Autor: Ondrej Pavlík

Vytvorené: 06. 11. 2014 Tlačiť

Súbor slov alebo hesiel spravidla usporiadaných abecedne alebo tematicky.

Slovník sa delia na: 1. jazykové a to výkladové (slovník spisovného jazyka, pravopisné , frazeologické, nárečové a pod.) a prekladové (dvoj- a viacjazyčné); 2. odborné (slovníky jednotlivých vedných odborov, terminologické a pod.); 3. náučné (encyklopédie – všeobecné, odborné, vlastivedné a pod.) V pedagogickom procese a pri ďalšom vzdelávaní patria k základným praktickým príručkám.

Prvým, ešte neuvedomelým stupňom slovníkarskej práce boli medziriadkové alebo okrajové glosy. Na Slovensku plnilo koncipovanie slovníkov aj významnú národnobuditeľskú funkciu. Najstaršie slovníky boli prekladové, prvý z nich (1380) od národne uvedomelého študenta „Jura z Kráľovstva slov“. Dvaja naši pedagógovia doplnili slovenskými ekvivalentmi diela známych zahraničných pedagógov: Ch.Cellarius – M.Bell (Latinitatis liber memorialis. Levoča 1735) a F.Wagner – B.Zarubal (Universae Phraseologiae Latinae Corpus. Trnava 1750). V dobe osvietenstva a národného prebudenia vznikli veľké, rozsiahle diela lexikografické: Bernolákov  6-zväzkový Slowár slowensko-česko-laťinsko-ňemecko-uherskí (1825-1827),  rukopisné folianty Kamaldulského slovníka (1763) i Koišovho Všeslovanského slovníka (1839). Do konca 2. svetovej vojny vzniklo u nás 104 a v zahraničí 8 slovenských slovníkov, z nich 36 je dielom učiteľov a stredoškolských profesorov (Š. Jančovič, J. Loos, A. Pecháň, L. A. Mičánek, P. Tvrdý, Ľ. Rizner, J. Geryk, A. Jánošík, E. Jóna, J. Schultz a iní).

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ondrej Pavlík, Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 (A-O, 2 (P-Ž), Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1984, 1985, ISBN 71-026-84, 71-063-85.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady