Autor: Ondrej Pavlík

Vytvorené: 06. 11. 2014 Tlačiť

Súbor slov alebo hesiel spravidla usporiadaných abecedne alebo tematicky.

Slovník sa delia na: 1. jazykové a to výkladové (slovník spisovného jazyka, pravopisné , frazeologické, nárečové a pod.) a prekladové (dvoj- a viacjazyčné); 2. odborné (slovníky jednotlivých vedných odborov, terminologické a pod.); 3. náučné (encyklopédie – všeobecné, odborné, vlastivedné a pod.) V pedagogickom procese a pri ďalšom vzdelávaní patria k základným praktickým príručkám.

Prvým, ešte neuvedomelým stupňom slovníkarskej práce boli medziriadkové alebo okrajové glosy. Na Slovensku plnilo koncipovanie slovníkov aj významnú národnobuditeľskú funkciu. Najstaršie slovníky boli prekladové, prvý z nich (1380) od národne uvedomelého študenta „Jura z Kráľovstva slov“. Dvaja naši pedagógovia doplnili slovenskými ekvivalentmi diela známych zahraničných pedagógov: Ch.Cellarius – M.Bell (Latinitatis liber memorialis. Levoča 1735) a F.Wagner – B.Zarubal (Universae Phraseologiae Latinae Corpus. Trnava 1750). V dobe osvietenstva a národného prebudenia vznikli veľké, rozsiahle diela lexikografické: Bernolákov  6-zväzkový Slowár slowensko-česko-laťinsko-ňemecko-uherskí (1825-1827),  rukopisné folianty Kamaldulského slovníka (1763) i Koišovho Všeslovanského slovníka (1839). Do konca 2. svetovej vojny vzniklo u nás 104 a v zahraničí 8 slovenských slovníkov, z nich 36 je dielom učiteľov a stredoškolských profesorov (Š. Jančovič, J. Loos, A. Pecháň, L. A. Mičánek, P. Tvrdý, Ľ. Rizner, J. Geryk, A. Jánošík, E. Jóna, J. Schultz a iní).

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ondrej Pavlík, Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 (A-O, 2 (P-Ž), Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1984, 1985, ISBN 71-026-84, 71-063-85.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady