Vytvorené: 24. 08. 2014 Tlačiť

 

Dejiny

Roku 1867 - vznikla na základe zmluvy o duálnej monarchii Rakúsko-uhorská monarchia.
V rokoch 1914-1918 - bojovalo Maďarsko a bolo porazené v 1. svetovej vojne.
Roku 1918 - bola vyhlásená nezávislá republika.
Roku 1919 - bola vyhlásená Maďarská republika rád, ktorú vyhlásili maďarský boľševici a trvala 133 dní. Územie okupovalo Rumunsko. Maďarsko sa stalo opäť monarchiou pod vedením regenta admirála Mikuláša Hortyho (1868-1957).
Roku 1938 - získalo Maďarsko s podporou Nemecka niektoré územia stratené po 1. svetovej vojne.
Roku 1939 - vyhlásilo Maďarsko neutralitu.
Roku 1941 - vstúpilo do vojny na strane Nemecka.
Roku 1944 - Nemci obsadili Maďarsko a uväznili Hortyho. Červená armáda začala obsadzovať Maďarsko.
Roku 1946 - došlo k opätovnému vyhláseniu republiky.
Roku 1947 - prevzali moc v krajine komunisti.
Roku 1949 - bola schválená ústava sovietskeho typu a krajina vstúpila do Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP).
Roku 1953 - obsadil post predsedu vlády Imre Nagy (1896-1958).
Roku 1955 - vstúpilo Maďarsko do Varšavskej zmluvy (VZ), Imre Nagy bol obvinený z protisovietskeho nacionalizmu a zosadený.
Roku 1956 - protisovietski povstalci demonštrovali a žiadali opätovný návrat Nagya. Nagy sľúbil hospodárske a politické reformy, ale sovietske vojská vtrhli do krajiny a uväznili vodcov revolúcie. Nagya vystriedal pri moci János Kádár (1912-1989). 
Roku 1958 - bol Imre Nagy obvinený z vlastizrady a popravený, tisícky jeho sympatizantov bolo deportovaných do ZSSR.
Roku 1968 - začali sa realizovať hospodárske reformy.
V rokoch 1970-1980 - boli nadviazané vzťahy so Západom.
Roku 1988 - sa premiérom stal Miklós Németh (1948).
Roku 1989 - komunistická strana uznala, že súdny proces s vodcami revolúcie z roku 1958 bol nelegálny. Vznikla nová demokratická ústava a bola povolená činnosť opozičných strán.
Roku 1990 - v slobodných voľbách vyhrala nekomunistická strana.
Roku 1991 - bol odhlasovaný zákon o odškodnení vlastníkov, ktorých majetok bol skonfiškovaný komunistami a zmluva o spolupráci s Európskym spoločenstvom (ES).
Roku 1994 - sa vrátili socialisti k moci.
Roku 1996 - Maďarsko vstúpilo do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Roku 1999 - získalo Maďarsko plnohodnotné členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO).

 

Maďari (zastarane Uhri)

Národ tvoriaci základné obyvateľstvo Maďarska, menšie skupiny v západnej Európe a v zámorí. Jazyk patrí k uhorskej (ugritskej) skupine ugrofínskej vetvy uralskej rodiny. Najstaršie písomné pamiatky vznikli okolo roku 1200; dnešná spisovná maďarčina sa blíži k hovorovej. Väčšina veriacich sú katolíci (christianizácia od 10. storočia). Viac než 40 % Maďarov pracuje v priemysle, zbytok predovšetkým v poľnohospodárstve (obilninárstvo, záhradníctvo, vinohradníctvo, chov dobytka a koní). V niektorých oblastiach sa zachovali prvky tradičnej kultúry (odev, stavby, strava a podobne). Predkovia dnešných Maďarov boli kočovné pastierske uhorské kmene, ktoré pôvodne žili na strednom a dolnom toku Kamy. V polovici 9. storočia boli tieto kmene vytlačené Pečenegmi cez čiernomorské stepi do južného Zakarpatska a koncom 9. storočia už boli Maďari na území dnešného Maďarska. Tu behom 10. storočia asimilovali miestne slovanské kmene a prešli k usadlému spôsobu života a poľnohospodárstvu (väčšina poľnohospodárskej terminológie v maďarčine je slovanského pôvodu). Na etnogenézii Maďarov sa priebežne podieľajú Slováci, prisťahovaní tureckí Kumáni, ďalej Rómovia, v obmedzenej miere Turci a ďalšie národnosti, žijúce v historických Uhrách (Rumuni, Nemci, Chorváti a iní). Maďarský národ sa sformoval v priebehu 1. polovice 19. storočia. Zvláštnou etnografickou skupinou Maďarov sú Sékelovia (Székely)v rumunskej Transylvánii, kde sa usadili asi v 10.-13. storočí.

 

Ako sa správať v cudzine

 

 

 

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
· James Hugnes, Veľká všeobecná ilustrovaná encyklopédia, Mladé letá 2002, ISBN 80-06-01235-0,
· Václav Hubinger, František Honzák, Jiří Polišenský, Národy celého světa, Mladá fronta, Praha 1985,
· Anton Matula, László Mari, Ladislav Tolmáči, Terézia Tolmáčiová, Lexikón štátov a území sveta, MAPA Slovakia Bratislava 2001, ISBN 80-8067-023-4. 
Zdroje obrázkov
· Vlajky prevzaté a upravené z: http://www.statnevlajky.sk/,
· Polohy štátov prevzaté a upravené z: http://www.zemepis.com/A-Z.php,
· Mapy prevzaté a upravené z: http://www.ezilon.com/maps/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady