10 Konflikt na pracovisku :)

Vytvorené: 19. 06. 2014 Tlačiť

 

V prvom rade si uvedomte:

 • konflikty sú prirodzenou súčasťou života a vznikajú všade, kde ľudia prichádzajú do vzájomného kontaktu,
 • najtypickejším pracoviskom, kde vznikajú konflikty je také, kde sa ľudia nielen každodenne stretávajú, ale v závislosti od pracovnej náplne a postavenia spolupracujú na riešení spoločných zadaní,
 • konflikty možno riešiť aj tak, že dokážete na pracovisku vytvoriť priestor na pokojné spolunažívanie.

Konfliktom na pracovisku označujeme takú situáciu:

 • keď sa vzájomne závislí ľudia nevedia dohodnúť na spoločnom cieli,
 • keď si navzájom neželajú, aby im ten druhý zasahoval do ich kompetencie.  

Konflikt je zvyčajne sprevádzaný:

 • hnevom,
 • silnými emóciami,
 • pocitom, že ho treba okamžite riešiť.

Ústredným prvkom všetkých interpersonálnych konfliktov je komunikácia. Preto do nej nesmie vstupovať:

 • vyhrážanie,
 • verbálna agresivita,
 • násilie.

V opačnom prípade sa môže situácia extrémne vyhrotiť.

Na druhej strane ignorovanie konfliktov[1] dáva do pohybu deštruktívne sily, ktoré:

 • znižujú produktivitu,
 • šíria konflikt ďalej,
 • uvoľňujú morálku.

Zdroje konfliktov:

 • súperenie,
 • neochota spolupracovať,
 • pocit nespravodlivosti,
 • nesprávne pochopenie,
 • nevhodné, necitlivé alebo netolerantné, správanie,
 • neúmerne vysoká záťaž,
 • rozdiel individuálnych cieľov a záujmov jednotlivcov.

Ako manažér si musíte uvedomiť, že:

 • dobré vzťahy na pracovisku sú mimoriadny motivátor pôsobiaci proti zmene zamestnania,
 • práve preto by ste mali podporovať dobré vzťahy na pracovisku a vážiť si jednotlivcov, ktorí ich vytvárajú.

Ako je možné vytvoriť na pracovisku dobré vzťahy? Zamestnanci by sa mali:

 • dobre poznať a byť otvorení, definovať, čo majú a nemajú radi, čo im prekáža,
 • byť navzájom tolerantní a ochotní,
 • zohľadňovať záujmy a potreby kolegov.

Ak je manažér sám účastníkom konfliktu, ako dobrý šéf vie, že v strese nie je dobré robiť nejaké závery alebo neuvážené rozhodnutia smerom k podriadeným alebo podráždene reagovať na ich názory. Je lepšie najskôr vychladnúť a po určitej dobe o probléme znovu v kľude diskutovať. 

Doporučenia:

 • v prípade ak je pri spore objavené riešenie, malo by sa z neho stať pravidlo, na ktoré je možné sa v budúcnosti odvolať,
 • je nutné viesť si denník konfliktov. Je možné tak vytypovať typické schémy zlyhania seba samého alebo podriadených,
 • je nutné vedieť, v čom sú podriadení vynikajúci a v čom Vám lezú na nervy. Týmto situáciám sa buď budete vyhýbať, alebo sa na ne dobre pripravíte,
 • pri konflikte neprechádzajte do slovnej agresie a nezhadzujte svojich podriadených,
 • dávajte si pozor na agresiu v sametových rukaviciach. Jej realizácia je Vám servírovaná vo forme uštipačných poznámok, ironických glos alebo rôznych bagatelizujúcich výrokov. Ich cieľom obyčajne býva otráviť alebo vyštvať nepohodlných kolegov, či ich poškodiť v ich pozícii a získať prevahu. V prípade, že sa horeuvedeného dopúšťate, ide o Vaše profesionálne zlyhanie. V úlohe šéfa ste omylom. Cieľom Vašej práce je totiž tím systematicky budovať a nie ho rozbíjať,
 • Aj pre výborného manažéra platí, že štyri z jeho desiatich rozhodnutí sú chybné. Nemôžete však robiť jednu chybu za druhou. V každom prípade je ospravedlniť sa rovnako dôležité ako robiť správne rozhodnutia.
[1] Keď sa šéf nenaučí postaviť k problému priamo, doplatí na to sám. Ľahostajnosť nie je cesta k ďalšiemu rastu, ale k chvíľkovému prežitiu na danej pozícii.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady