Vytvorené: 06. 06. 2014 Tlačiť

Veľké, sekundárne, formálne sociálne skupiny vytvorené nato, aby dosiahli konkrétne spoločenské ciele, resp. plnili určitú úlohu v spoločnosti.

Sociológovia rozlišujú viacero druhov organizácií. Napríklad podľa oblasti života spoločnosti, v ktorej pôsobia, delíme organizácie na:

 • politické (politické strany),
 • ekonomické (banky, akciové spoločnosti),
 • vzdelávacie (školy),
 • zdravotnícke (nemocnice),
 • náboženské (cirkvi)
 • a iné.

Dôležité je však delenie organizácií na základe dvoch navzájom spätých kritérií: spôsobu nadobúdania členstva v organizáciách a spôsobu uplatňovania kontroly organizácií nad svojimi členmi. Na základe tejto dvojice kritérií rozlišujeme tri druhy organizácií:

dobrovoľné,

donucovacie,

utilitárne organizácie (prospešné, užitočné).

Dobrovoľné organizácie sú charakteristické tým, že ľudia sa ich členmi stávajú dobrovoľne, na základe slobodného rozhodnutia. Vstupujú do nich preto, aby v nich uspokojili svoje potreby (najmä potrebu spolupatričnosti, sociálneho kontaktu, prestíže), pričom za svoje členstvo nedostávajú nijakú materiálnu či finančnú odmenu. Príkladmi takýchto organizácií sú cirkvi, ženské alebo mládežnícke organizácie, záujmové organizácie. Hlavným kontrolným mechanizmom je v nich sebakontrola členov, ktorí hodnoty a normy organizácie uznávajú na základe toho, že sa s nimi stotožňujú, prejavujú k organizácii osobný vzťah a lojalitu. Formálna a neformálna kontrola plní v dobrovoľných organizáciách až druhoradú úlohu.

Donucovacie organizácie sú, naopak, organizácie, členmi sa ľudia stávajú spravidla proti svojej vôli, najčastejšie buď z nevyhnutnosti, alebo na základe prinútenia. Ide o väznice, ústavy pre duševne chorých, armádu atď. Keďže členovia sa zväčša nestotožňujú s cieľmi, hodnotami a normami donucovacej organizácie, hlavným kontrolným mechanizmom je formálna kontrola opierajúca sa o sankcie - odmeny a tresty. Miera voľnosti členov týchto organizácií a miera ich izolovanosti od spoločnosti je rozdielna, lebo závisí od charakteru a cieľa, ktorý organizácia v spoločnosti plní.

Utilitárne (prospešné, užitočné) organizácie tvoria medzistupeň medzi dobrovoľnými a donucovacími organizáciami. Členstvo v nich nie je ani úplne dobrovoľné, ani úplne vynútené či povinné. Napríklad človek nemusí byť zamestnancom podniku, študentom univerzity alebo členom obchodnej a priemyselnej komory, nikto ho k tomu nenúti, ale vo svojom vlastnom záujme sa ním stáva, pretože je to podstatné pre jeho život. Ľudia sa stávajú členmi utilitárnych organizácií preto, lebo im to prináša nejaký, najčastejšie materiálny úžitok, ako je napríklad plat, odmena, možnosť podnikať.

Pri riadení a kontrole svojich členov utilitárne organizácie používajú kombináciu sebakontroly, formálnej i neformálnej kontroly. Členovia sa spravidla stotožňujú s cieľmi, hodnotami a normami utilitárnej organizácie, ale zároveň ich k tomu organizácia formálnou i neformálnou kontrolou vychováva, zaväzuje a donucuje.

Existujú mnohé organizácie, ktoré len ťažko jednoznačne zaradíme do niektorého z týchto troch druhov, iné zas môžeme súčasne zaradiť do všetkých troch. Napríklad psychiatrická liečba je pre pacienta donucovacia, pre psychiatra utilitárna a pre dobrovoľného pomocníka - ošetrovateľa - dobrovoľná organizácia.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady