Z teórie vyučovania matematiky - Vyučovacie metódy rozdelené podľa logického hľadiska :)

Vytvorené: 30. 04. 2014 Tlačiť

Analytická metóda postupuje od celku k častiam.

Syntetická metóda postupuje od častí k celku, používa sa v geometrii, v prírodných vedách a pod.

Analyticko-syntetická metóda využíva obidva logické postupy, a preto je veľmi prirodzená.

Induktívna metóda postupuje od jednotlivých faktov k všeobecnejšiemu záveru. Je veľmi cenná zvlášť z hľadiska rozvoja myslenia. Na tomto princípe je založený aj vedecký postup najmä v prírodných vedách.

Deduktívna metóda postupuje od všeobecných zákonov smerom k individuálnym javom a vzťahom, od všeobecných princípov ku konkrétnym. Deduktívnou metódou sa učia žiaci presnosti v myslení, učia sa triediť a zaraďovať pojmy menej všeobecné pod pojmy všeobecné, javy užšej platnosti pod javy širšej platnosti. Vo vyučovaní je táto metóda pri podávaní učiva rýchlejšia ako metóda induktívna. Vyžaduje však väčšiu vyspelosť žiakov a je vhodná pre starších žiakov, ktorí dlhodobým intelektuálnym tréningom získavajú citlivosť pre presnosť obsahu a rozvoj pojmov. Bez tejto metódy si nevieme predstaviť výuku vo vedeckom systéme a všetky pokusy, ktoré sa v didaktike usilovali o jej vytlačenie, viedli vo svojich dôsledkoch k zníženiu schopnosti žiakov presne myslieť, mať cit pre hierarchiu pojmov a vzťahov.

Genetická metóda sa usiluje o rozvíjanie vedomostí priamo pred žiakom. Myšlienky, dôkazy tvrdení sa vyvíjajú jedna po druhej tak, že záver je žiakom pochopiteľný, je priamo výsledkom genézy poznania.

Dogmatická metóda sa usiluje vychádzaťpri učení z tézy, ktorá je pravdivá, nemenná. Dogmatická metóda žiada iba vyvodzovanie čiastkových poznatkov, vzťahov zo všeobecne uznávanej tézy a ide o zvlášť použitú didakciu.

Vyučovacia metóda ↑

Heuristická vyučovacia metóda ↓

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady