Vytvorené: 30. 04. 2014 Tlačiť

a)-Hodnotenie je jedným z účinných nástrojov, ktorý pomáha dosahovať stanovené výchovné a vzdelávacie ciele.

Ak ho chápete ako proces poznávania a posudzovania žiaka, jeho vedomostnej úrovne, pracovnej a učebnej činnosti, jej prejavov a výsledkov, tak prispieva k celkovej regulácii učebného procesu.

V matematike hodnotíme:

 • Kvalitu a rozsah vedomostí žiaka, a to: znalosť faktov, všeobecné vedomosti, osvojenie metódy práce v matematike, schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky.
 • Vývoj osobnosti žiaka, najmä jeho poznávacích schopností, a to: správnosť logického myslenia, samostatnosť, kritickosť a aktivitu, správne matematické vyjadrovanie. Okrem toho sa má prihliadať na pozorovacie schopnosti, pamäť, predstavivosť, pozornosť, na vzťah žiaka k matematike a pod.

S predmetom hodnotenia sú úzko späté jeho kritériá. Pedagogický slovník uvádza základné kritériá na hodnotenie prospechu žiaka: úplnosť - hĺbku - uvedomenosť - trvalosť osvojenia vedomostí, zručností a návykov, ktoré stanovujú učebné osnovy.

Základným hľadiskom, ktorým sa riadi učiteľ keď hodnotí vedomosti žiakov, je predovšetkým ich rozsah. Učiteľ pozoruje, či žiak ovláda celé učivo predpísané osnovami, alebo či sú v jeho vedomostiach medzery. Dôležitým meradlom pri hodnotení prospechu žiaka je aj to, do akej hĺbky chápe učivo a ako vie nadobudnuté vedomosti použiť v praxi. 

b)-Klasifikácia je výsledným aktom hodnotiaceho procesu. Klasifikujeme podľa kritérií a formou, ako ich predpisuje klasifikačný poriadok.

Klasifikácia prospechu je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej cieľom je vyjadriť príslušným klasifikačným stupňom vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré si žiaci osvojili, a podnecovať ich záujem o dopĺňanie a upevňovanie získaných vedomostí, zručností a návykov a zvládnutie širšej problematiky predmetu. Najčastejšou formou hodnotenia  je hodnotenie klasifikačnými stupňami.  U nás je na hodnotenie prospechu zavedená päťstupňová klasifikačná stupnica, a preto rozšírená klasifikačná stupnica o rôzne plus, mínus, výkričník a pod., odporuje prepisom a sťažuje klasifikáciu.

Metódy kontroly dosiahnutých výsledkov ↓

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady