Vytvorené: 18. 04. 2014 Tlačiť

Môžeme ich charakterizovať ako vklady s pevnou čiastkou (výška vkladu sa behom jeho trvania nemení), ktorú klient ukladá v banke za účelom vyššieho úrokového výnosu (ako napr. pri vkladoch na požiadanie) s tým, že sa po dohodnutú dobu dobrovoľne vzdá možnosti disponovať s vkladom.

Z hľadiska spôsobu časového obmedzenia disponovať s vkladom rozoznávame nasledovné typy termínovaných vkladov:

 • termínované vklady s dohodnutými termínmi splatnosti, ide o vklady deponované v banke na vopred dohodnutú lehotu (od jedného týždňa do niekoľkých mesiacov), pričom termín splatnosti môže byť dohodnutý aj na presne určený deň,
 • termínované vklady s dohodnutou výpovednou lehotou, čo v praxi znamená, že klient môže disponovať s vkladom až po uplynutí určitej dohodnutej lehoty, čomu predchádza nahlásenie požiadavky o výber klientom,
 • termínované vklady predstavujúce kombináciu oboch predchádzajúcich, napr. klient po dohode s bankou môže vybrať vklad najskôr za rok (dohodnutý termín) avšak výber musí oznámiť 30 dní pred splatnosťou (dohodnutá výpovedná lehota).

Úrokové sadzby z termínovaných vkladov majú obvykle nasledujúce vlastnosti:

 • sú tým vyššie, čím väčšia je výška vkladu a čím dlhšia je doba splatnosti (resp. výpovedná lehota),
 • rýchlejšie a pružnejšie sa prispôsobujú vývoju trhovej úrokovej miere, ako je tomu pri úsporných vkladoch,
 • úroková sadzba pri pevných vkladoch (hlavne krátkodobých) je väčšinou stanovená fixne po celú dobu splatnosti,
 • pri vkladoch s výpovednou lehotou sa úroková sadzba mení v priebehu trvania vkladu.

Spôsob úročenia vkladov môže byť stanovený niektorou z nasledujúcich metód alebo ich vzájomnou kombináciou:

 • fixné úročenie - úroková sadzba sa po celú dobu trvania vkladu nemení,
 • pohyblivé úročenie - úroková sadzba je viazaná na určitú sadzbu (základnú sadzbu banky - base rate, REPO tender centrálnej banky, tržnú referenčnú sadzbu - benchmark) a mení sa podľa zmien sadzby, na ktorú je viazaná. Pohyblivé úročenie môže byť koncipované aj voľnejšie, keď je dohodnutá určitá minimálna výška úrokovej sadzby a k jej zmenám dochádza v závislosti na zmenách hladiny úrokových sadzieb,
 • progresívne, prahové úročenie - úroková sadzba sa postupne zvyšuje podľa vopred dohodnutých pravidiel.

Možnosť investovania do termínovaných vkladov využívajú následovné subjekty trhu:

 • obyvateľstvo,
 • podnikateľské subjekty súkromného alebo štátneho sektoru,
 • rozpočtové organizácie,
 • mestá, obce, samosprávy územných celkov.

Pre banku predstavujú termínované vklady dôležitý a stabilný zdroj, ktorý banka môže využívať na istú vopred dohodnutú dobu. V porovnaní s vkladmi na požiadanie sú termínované vklady spojené s nižšími personálnymi a vecnými nákladmi, čo vyplýva z vyšších čiastok a zo skutočnosti, že počas doby trvania vkladu sa s ním „nehýbe“.

Aj keď sú termínované vklady skôr krátkodobej povahy a ich celková výška sa môže v čase meniť, ich určitá časť opäť zostáva banke (podobne ako pri vkladoch na požiadanie) trvalo k dispozícii.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady