01d Manažérske schopnosti, funkcie :)

Vytvorené: 28. 02. 2014 Tlačiť

Schopnosti typické pre manažéra.

Za kľúčové schopnosti manažérov sa pokladajú tieto:

1.-odborné, t.j. schopnosti manažérov potrebné na vykonávanie špecializovaných aktivít,

2.-interpersonálne, t.j. schopnosti komunikovať, vedieť pochopiť a motivovať,

3.-koncepčné, t.j. manažéri potrebujú takú rozumovú kapacitu, aby:

 • dokonale poznali rozličné súvislosti, príčiny a výsledky v organizácii,
 • chápali, že všetky spolu súvisia, 
 • sa na organizáciu pozerali systémovo, t.j. brali v úvahu všetky vlastnosti a okolnosti systémov alebo procesov v organizácii.

Predpokladom manažérskeho úspechu sú aj ďalšie schopnosti. A to:

4. diagnostické, t.j. schopnosti manažérov rozpoznať vyskytujúce sa problémy v organizácii štúdiom ich symptómov,

5. analytické schopnosti,sú doplnkom diagnostických schopností a znamenajú spôsobilosť manažéra vedieť určiť kľúčové faktory v danej situácii, vidieť ich vo vzájomnej súvislosti a vedieť rozhodnúť, ktorým z nich teba venovať najväčšiu pozornosť.

Rozsah jednotlivých druhov schopností, ktoré potrebujú manažéri na rozličných úrovniach riadenia organizácie, je rôzny[1].

Aj o manažéroch platí, že o ich schopnostiach najlepšie hovoria dosahované pracovné výsledky.

 

Manažérske funkcie sú nasledujúce:

1.-plánovanie - ide o projektovanie budúceho stavu/predvídanie pravdepodobných budúcich udalostí, rozhodovanie o rôznych stránkach budúcej činnosti. Určujú sa ním ciele organizácie a zároveň sa stanovujú cesty ako tieto ciele dosiahnuť v stanovenom čase a na požadovanej úrovni,

2.-organizovanie - je premena plánov na konkrétnu činnosť, alebo tiež stanovenie úloh ľuďom tak, aby včas a efektívne/s minimálnymi nákladmi a úsilím, plnili ciele organizácie alebo plánované úlohy,   

3.-vedenie - je proces ovplyvňovania vedúceho jeho podriadených tak, aby sa dobrovoľne a ochotne zúčastňovali na plnení/dosahovaní skupinových cieľov,

4.-kontrola - má za úlohu včas a hospodárne zistiť odchýlky medzi plánmi alebo zámermi a ich realizáciou. Odchýlky je nutné podrobiť rozborom a na ich základe prijať závery a uplatniť ich v praxi,

5.-rozhodovanie - je proces, keď manažér analyzuje a uvažuje a výsledkom týchto procesov je rozhodnutie.  

Manažér je ústrednou osobnosťou v podniku, oddelení alebo prevádzke. Nesie zodpovednosť nielen za výkon úloh, ale do značnej miery ovplyvňuje aj pracovnú atmosféru, interpersonálne vzťahy a ich budovanie v rámci pracovnej skupiny alebo tímu. Vo všetkých organizáciách, a to ziskovo i neziskovo orientovaných, pôsobia manažéri. V spoločnosti majú významné poslanie, pretože v dobrom i zlom ovplyvňujú jej činnosť a výsledky[2]. 

[1] Ak postupujeme v organizácii zdola nahor, zistíme, že manažéri potrebujú čoraz menej špecializovaných schopností. Je to preto, lebo vrcholoví manažéri strávia omnoho menej času v skutočných výkonných (operačných) situáciách a zaoberajú sa širšími aspektmi riadenia organizácie. U vrcholového manažéra nemajú tvoriť veľký podiel ani interpersonálne schopnosti.
[2] Názory, koho považovať za manažéra, nie sú rovnaké.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie Dualna akademia prihlaska Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Dualna akademia prihlaska Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady