Vytvorené: 26. 02. 2014 Tlačiť

Vklady klientov kedykoľvek splatné bez výpovednej lehoty.

Majú rôzne formy bežných účtov, ktoré slúžia predovšetkým k realizácii bezhotovostného platobného styku.

Vzhľadom k možnosti kedykoľvek disponovať s vkladom býva úroková sadzba relatívne nízka. V prípade, že bežný účet klienta dlhodobejšie vykazuje vyšší zostatok, banky často samé ponúkajú klientom výhodnejšie formy uloženia prostriedkov, prípadne ich zvýhodňujú dodatočnými prémiami vo forme zvýhodneného úročenia.

Z hľadiska bánk predstavujú vklady na požiadanie dôležitý zdroj refinancovania, ktorý možno charakterizovať nasledovne:

 • výška úrokových nákladov je relatívne nízka, na druhej strane sú s realizáciou platobného styku spojené nemalé náklady,
 • výhodnosť vkladov na požiadanie pre banku vyplýva z existencie tzv. usadeniny.

Podstata usadeniny vyplýva z toho, že istá časť týchto vkladov zostáva banke prakticky trvalo k dispozícii, napriek tomu, že sa celkový stav vkladov na požiadanie denne mení, čo je spôsobené tým, že:

 • klienti obvykle nevyčerpávajú všetky prostriedky na svojich účtoch,
 • platby z účtov odchádzajú z banky, a naopak príjmy prichádzajúce na účty do banky sa čiastočne vyrovnávajú,
 • pri prevodoch medzi účtami klientov v rámci jednej banky sa celkový stav vkladov na požiadanie nemení.

Výška a stabilita usadeniny rastie s veľkosťou banky. Tá často profituje aj na tom, že pri realizácii platobného styku sa pripisujú prostriedky na účty príjemcov o jeden alebo viacej dní neskôr ako ich odpíšu z účtov platcov, z čoho im plynú úrokové výhody. Nevýrazné zmeny v úrokových sadzbách z vkladov na požiadanie spravidla nepovedú k významnejším zmenám výšky vkladov na požiadanie. Z toho  vyplýva, že citlivosť výšky vkladov na pohyb úrokových sadzieb je pomerne slabá.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady