Vytvorené: 26. 02. 2014 Tlačiť

Vkladové produkty predstavujú pre komerčné banky jednoduchý spôsob získavania cudzích zdrojov. Z pohľadu klienta ide o jednoduchú formu investovania peňažných prostriedkov.

Banka vystupuje v úlohe finančného sprostredkovateľa, ktorý vníma sprostredkovanie ako ucelený systém získavania zdrojov a ich používania. Produkty komerčných bánk sú založené na princípe toku peňažných prostriedkov v časovom vyjadrení. Predpokladajú vzájomné prepojenie peňažných tokov prichádzajúcich do banky v podobe pasívnych operácií a odchádzajúcich z banky vo forme aktívnych operácií.

Získavanie zdrojov bez vytvorenia podmienok na ich zhodnocovanie nemá pre banku význam. Príliš veľa nevyužitých zdrojov znižuje rentabilitu banky. Je preto nesprávne uvádzať, že čím vyšší má banka podiel vkladov na aktívach, tým je jej situácia lepšia.

Pre vkladové operácie komerčných bánk je dôležité nasledujúce:

 • cena a doba za akú a na akú sa zdroje získavajú,
 • od koho banky zdroje získavajú (kto je veriteľ banky),
 • aké metódy banky používajú na získavanie zdrojov.

Cena zdrojov závisí od toho, či ide o primárne alebo sekundárne zdroje, krátkodobé alebo dlhodobé zdroje. Primárne zdroje bánk sa považujú za najlacnejšie zdroje a predstavujú vklady vkladateľov, zdroje získavané emisiou a preda­jom depozitných certifikátov a bankových obligácií. Sekundárne zdroje bánk sú spravidla drahšie ako primárne a získavajú sa na medzibankovom trhu a predstavujú ich napríklad: úvery od centrálnej banky, úvery od komerčných bánk, atď.  Krátkodobé zdroje predstavujú zdroje so splatnosťou do jedného roku.

Konkurenčná schopnosť banky môže byť posudzovaná na základe podielu podľa primárnych zdrojov na celkových zdrojoch bánk. V prípade, že banka vykonáva svoje operácie na základe sekundárnych zdrojov, môže­me predpokladať, že aj jej aktívne produkty budú mať vyššiu cenu. Úverovú expanziu banky by mali pokrývať primárne zdroje.

Z časového hľadiska sa zdroje členia na krátkodobédlhodobé. Všeobecne by mala platiť zásada, že krátkodobé zdroje by sa mali úročiť nižšou úrokovou sadzbou než dlhodobé zdroje. K určitým deformáciám dochádza v pod­mienkach nedostatočnej likvidity banky alebo nerozvinutého, prípadne zle fungujúceho kapitálového trhu.

Dôsledkom nedostatočnej likvidity je neúmerné zvyšovanie úrokovej sadzby krátkodobých zdrojov a zároveň nie je možné stimulovať dlhodobé vklady ešte vyššími úrokovými sadzbami, čo má za následok vznik akút­neho nedostatku dlhodobých zdrojov. Takýto nedostatok sa prejavuje aj v podmienkach ban­kového sektora a finančného trhu v Slovenskej republike.

Banky získavajú zdroje od rôznych subjektov (veriteľov), ktorými môžu byť:

 • centrálna banka,
 • komerčné banky,
 • rozpočtové organizácie,
 • mestá, obce, samosprávy územných celkov,
 • podnikateľské subjekty súkromného alebo štátneho sektoru,
 • obyvateľstvo.

Vkladové produkty a získavanie zdrojov komerčnou bankou má rôzne formy a predstavujú ich:

 • záväzky banky voči vkladateľom,
 • záväzky z emisie cenných papierov,
 • záväzky z prijatých úverov,   
 • a ostatné pasíva.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady