Ako napísať apostrof (’)? >>

Domáca úloha - Anglické číslovky (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Anglické radové číslovky (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Členy pred podstatným menom (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Čo ľudia robia (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Čo ľudia robia (aj správne odpovede) 2 :)

Domáca úloha - Ďalšie možnosti ako začať rozhovor a ako sa rozlúčiť (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Dátumy po anglicky (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Dialóg Stretnutie (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Formulár :)

Domáca úloha - Jednoduchý prítomný čas (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Mesiace a ročné obdobia (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Množné číslo (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Národnosti a ich jazyk (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Národnosti a krajiny (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - O rodine a priateľoch (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Opis osôb (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Opis samého seba :)

Domáca úloha - Osobnosti a ich dátumy narodenia (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Označenie vlastníka (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Povolania 1 (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Povolania 2 (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Povolania 3 (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Predstavovanie a pozdravy (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Privlastňovacie zámená (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Rodina (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Rodinní príslušníci (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Slová opačného významu (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Stavy osôb (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Trávenie voľného času (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Trávenie voľného času 2 (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Určovanie času (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Vonkajšie znaky osôb (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Vyplnený formulár (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Záporné tvary slovesa to be (aj správne odpovede) :)

Kontrolné otázky - Jednoduchý minulý a priebehový minulý čas (aj správne odpovede) :)

Pexeso - Holičstvo :)

Pexeso - Kaviareň :)

Pexeso - Ovocie 1 :)

Pexeso - Ovocie 2 :)

Pexeso - Pekáreň :)

Pexeso - V záhrade :)

Pexeso - Zelenina 1 :)

Pexeso - Zelenina 2 :)

Pexeso - Zvieratká na farme :)

Prehľad testov v Hot Potatoes - Časy :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý budúci a priebehový budúci čas 01 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a jednoduchý predprítomný čas 02 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a jednoduchý predprítomný čas 03 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 04 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 05 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 06 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 07 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 08 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 09 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 10 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý, predminulý jednoduchý a predminulý priebehový čas 11 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predminulý a jednoduchý minulý čas 20 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predminulý a priebehový predminulý čas 21 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predminulý a priebehový predminulý čas 22 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas 12 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas 23 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas 24 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas 25 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas 26 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný, jednoduchý minulý a jednoduchý prítomný čas 27 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 13 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 14 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 15 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 16 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 18 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas, rozkazovací spôsob a prívesné otázky 17 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Minulý priebehový čas 19 :)

Test v Hot Potatoes - Používanie FOR a SINCE :)

Test v Hot Potatoes - Používanie WILL a GOING TO 1 :)

Test v Hot Potatoes - Používanie WILL a GOING TO 2 :)

Test v Hot Potatoes - Bývanie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Čas a dátum (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase (slovný test/t3) :)

Test v Hot Potatoes - Cestovanie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Choroby a zranenia (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Čísla 0-20 (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Čísla 21-1000 (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Členy podstatných mien (roleta/t19) :)

Test v Hot Potatoes - Človek a príroda (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Človek a spoločnosť (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ďalšie možnosti ako začať rozhovor a ako sa rozlúčiť (roleta/t5) :)

Test v Hot Potatoes - Dialóg Stretnutie (párovačka/t4) :)

Test v Hot Potatoes - Doprava (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Farby (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Formulár (roleta/t8) :)

Test v Hot Potatoes - Fotopredajňa (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Holičstvo alebo Kaderníctvo (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Hudobné nástroje (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Jedlo (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Kaviareň (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Klenoty (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Kniha - priateľ človeka (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Kníhkupectvo (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Komunikácia a jej formy (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Kozmetický salón (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Kultúra a umenie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Lekáreň (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Muž spredu (obrázkový test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Muž spredu (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Muž zozadu (obrázkový test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Muž zozadu (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Žena spredu (obrázkový test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Žena spredu (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Žena zozadu (obrázkový test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Žena zozadu (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské vlastnosti a emócie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Masmédiá (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Mäso (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Medziľudské vzťahy (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Mestá a miesta (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Multikultúrna spoločnosť (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Národnosti a ich jazyk (slovný test/t7) :)

Test v Hot Potatoes - Obchody a služby (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Oblečenie a móda (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Opis osôb (párovačka/t13) :)

Test v Hot Potatoes - Ovocie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ovocie 1 (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ovocie 2 (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Pekáreň (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Počasie a ročné obdobia (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Povolania 1 (párovačka/t17) :)

Test v Hot Potatoes - Povolania 2 (párovačka/t18) :)

Test v Hot Potatoes - Povolania 3 (párovačka/t20) :)

Test v Hot Potatoes - Pozdravy a stretnutia (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Pozdravy pri stretnutí a lúčení (slovný test/t1) :)

Test v Hot Potatoes - Práca a zamestnanie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Predstavovanie a pozdravy (t2) :)

Test v Hot Potatoes - Reštaurácia (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Rodina (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Slová opačného významu (slovný test/t14) :)

Test v Hot Potatoes - Slovíčka pre samoukov 1 (audiotest) :(

Test v Hot Potatoes - Slovíčka pre samoukov 1 (slovný test) :(

Test v Hot Potatoes - Slovíčka pre samoukov 2 (audiotest) :(

Test v Hot Potatoes - Slovíčka pre samoukov 2 (slovný test) :(

Test v Hot Potatoes - Smer a poloha (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Šport (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Stavy osôb (párovačka/t15) :)

Test v Hot Potatoes - Teenageri a ich svet (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - V záhrade (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Veda a technika (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Vzdelanie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Vzhľad (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Záľuby, voľný čas a životný štýl (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Záporné tvary slovesa to be (slovný test/t16) :)

Test v Hot Potatoes - Zelenina (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Zvieratá (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Zvieratá na farme (slovný test) :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady