Abonent :)

Akcidencia :)

Aktualita :)

Aktuálnosť :)

Almanach :)

Anály :)

Analytické žánre :)

Analýza :)

Anekdota :)

Anketa :)

Anonym :)

Anotácia :)

Antológia :)

Apretácia :)

Archaizmus :)

Argument :)

Autentickosť :)

Autograf :)

Autogram :)

Autor :)

Autorizácia :)

Autorská značka :)

Autorské právo :)

Beletristické žánre :)

Beletrizovaná správa :)

Beseda :)

Besednica :)

Bezplatná tlač :)

Bibliofília :)

Bibliografia :)

Biografia :)

Blesk (blesková správa) :)

Bohemizmus :)

Brožúra :)

Bulletin :)

Bulvárna tlač :)

Časopis :)

Časopis Slniečko :)

Časopis Včelka :)

Causerie :)

Cestopisná črta :)

Citácia >>

Citát >>

Čitateľ :)

Článok :)

Comics :)

Copyright :)

Črta :)

Databanka (banka dát, banka údajov) :)

Dekádnik :)

Deleatur :)

Dementi :)

Denník :)

Depeša :)

Desaťdenník :)

Dezinformácia :)

Dialóg :)

Dialogizovaná správa :)

Digest :)

Diskusia :)

Domicil :)

Dopisovateľ :)

Drobná inzercia :)

Drobnička :)

Dvojčíslo :)

Dvojdenník :)

Dvojmesačník :)

Dvojstĺpec :)

Dvojstrana :)

Dvojtýždenník :)

Dynamická grafická úprava :)

Editor >>

Editorial :)

Embargo :)

Entrefilet :)

Epištolárna publicistika :)

Esej :)

Etiketa novinára :)

Externý spolupracovník :)

Fakt :)

Fejtón :)

Fleš :)

Fotomontáž :)

Fotoreportáž :)

Fotoreportér :)

Fráza :)

Glosa :)

Grafická úprava :)

História časopisov pre deti (od roku 1945 po Elektrón) :)

História novinárstva :)

Hlavička :)

Hlavičkové noviny :)

Hlavný titulok :)

Honorár :)

Ilustrácia :)

Impressum :)

Informácia :)

Iniciála :)

Interview :)

Inzerát :)

Inzercia :)

Jednorázový náklad :)

Jednostĺpec :)

Karikatúra :)

Klišé :)

Kolportér :)

Komentár :)

Kompilát :)

Komunikácia :)

Komunikačná reťaz :)

Komunikačný kanál :)

Komunikant :)

Komunikát :)

Komunikátor :)

Komuniké :)

Kópia :)

Korektor :)

Lámanie :)

Lokálka :)

Lokálna tlač :)

Magazín :)

Manžeta :)

Masmédiá (médiá) :)

Masová komunikácia :)

Masovokomunikačné prostriedky :)

Medzititulok :)

Memoáre :)

Mesačník :)

Mikrointerview :)

Montáž :)

Motto :)

Mutácia :)

Nadtitulok :)

Náklad :)

Nedeľník :)

Nekrológ :)

Nenovinársky prejav :)

Normostrana

Nóta :)

Noticka :)

Novinár :)

Novinárska informácia :)

Novinárska kačica :)

Novinársky celok :)

Novinársky prejav :)

Novinársky žáner :)

Novinárstvo :)

Novinoveda :)

Novinovedec :)

Noviny :)

Nulté číslo :)

Oblamovanie :)

Obrátená pyramída :)

Ohlas :)

Otvorený list :)

Oznámenie :)

Paginácia :)

Panghart :)

Panna :)

Parafráza :)

Perex :)

Periodicita :)

Periodická tlač :)

Perovka :)

Písmo :)

Písmový font :)

Plošná inzercia :)

Podčiarnik :)

Podtitulok :)

Podtlač :)

Podval :)

Pointa :)

Popisok :)

Povinný výtlačok :)

Poznámka :)

Predloha :)

Príloha :)

Príspevok :)

Profil :)

Prostriedky masovej komunikácie (PMK) :)

Prvé vydanie :)

Publicista :)

Publicistické interview :)

Publicistický žáner :)

Publicistika :)

Publicistika emocionálneho typu :)

Publicistika racionálneho typu :)

Publicita :)

Publikovanie :)

Rámcová správa :)

Ranník :)

Recenzia :)

Recipient :)

Redakcia :)

Redakčná beseda :)

Redakčná rada :)

Redakčná uzávierka :)

Redakčné tajomstvo :)

Redakčný kôš :)

Redakčný plán :)

Redaktor :)

Redigovanie :)

Referát :)

Regionálna tlač :)

Remitenda :)

Reportáž :)

Reprodukcia :)

Revue :)

Rez písma :)

Riedenie :)

Rieka :)

Riport :)

Rozbor :)

Rozhovor :)

Rozšírená správa :)

Rubrika :)

Rukopis :)

Siedma veľmoc :)

Sirota :)

Situačná správa :)

Skladačka :)

Spoločný titulok :)

Správa :)

Spravodajca :)

Spravodajská agentúra :)

Spravodajská pyramída :)

Spravodajský rozhovor :)

Spravodajský žáner :)

Spravodajstvo :)

Statická grafická úprava

Stĺpček :)

Stĺpec :)

Štvrťročník :)

Svadba :)

Tiráž :)

Titulkový blok :)

Titulná strana :)

Titulok :)

Tlač, tlačovina :)

Tlačiarenský škriatok :)

Tlačiarenský stroj :)

Tlačová beseda :)

Tlačová konferencia :)

Tlačová oprava :)

Tlačovina >>

Tlačovka :)

Tučné písmo :)

Typ písma :)

Týždenník :)

Úprava rukopisu :)

Úradná správa :)

Ústredná tlač :)

Úvodník :)

Vdova :)

Večerník :)

Vestník :)

Vsuvka :)

Východový riadok :)

Vydavateľ :)

Výstrižkový časopis :)

Výtlačok :)

Základy počítačovej typografie I. :)

Základy počítačovej typografie II. :)

Základy počítačovej typografie III. :)

Žánrová dominanta :)

Zarážka :)

Žurnalista :)

Žurnalistika :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady