Vytvorené: 30. 01. 2024 Tlačiť

Tepelná pohoda v interiéri má zásadný vplyv na zdravie a výkonnosť človeka. Spôsob vykurovania (zohrievania vzduchu v miestnosti) významne zasahuje do hospodárenia domácnosti. Základnou úlohou vykurovacej sústavy je pokryť tepelnú stratu objektu a pritom vytvoriť v obytnom priestore tepelnú pohodu. Sústava má niekoľko hlavných častí: „srdcom“ je zdroj tepla, obyčajne kotol. Teplo vyrobené v zdroji pomocou teplonosnej látky (média) a prostredníctvom rozvodov odovzdáva buď do vykurovacích telies (radiátorov) alebo priamo do vykurovacieho priestoru. Neoddeliteľnou súčasťou sústavy je komín alebo dymovod. Zdroje tepla, rozvody vykurovacieho média, vykurovacie telesá a komíny sú spojené armatúrami a na rôznych miestach vybavené regulačnými prvkami, ktoré zaisťujú bezpečnú a pokiaľ možno hospodárnu prevádzku. Rodinný dom s nízkoteplotným systémom a s podlahovým vykurovaním ročne spotrebuje teplo 100,8 GJ (28 000 kWh). Zaobstaranie novej vykurovacej sústavy pre bežný rodinný dom stojí veľa finančných prostriedkov a ročné prevádzkové náklady tvoria minimálne 10i% rodinného rozpočtu. V tabuľke uvádzame porovnanie ročných nákladov na vykurovanie pri použití rôznych zdrojov tepla.

 

Druh vykurovania x

Ročné náklady
na vykurovanie (€)

palivové drevo   551
hnedé uhlie   1 101
koks   1 125
zemný plyn   1 480
elektrina   2 863
propán   3 704

  

Kotol je zariadenie určené na ohrev vykurovacej vody. Kotol spolu s rozvodmi a vykurovacími telesami, prípadne rúrkami v podlahe, tvoria vykurovací systém. Moderné typy kotlov môžu mať zabudovaný ohrev teplej vody a to: prietokovým spôsobom, v zabudovanom, prípadne v externom zásobníku teplej vody.

Kotly delíme podľa druhu paliva na: 

Kotol na pevné palivo spaľuje koks, hnedé alebo čierne uhlie, drevo, drevný odpad, drevené brikety a podobne. Dnes sú najpoužívanejšie splyňovacie kotly na spaľovanie suchého palivového dreva, ktorých obsluha nie je časovo náročná. Niektoré z týchto kotlov vyrábajú aj ako kombinované na drevo a uhlie.

Kotly na kvapalné palivo sú v súčasnosti konštruované na extra ľahký vykurovací olej alebo vykurovaciu naftu. Po zvýšení ceny nafty tieto tepelné zdroje používajú najmä v malých kotolniach len výnimočne. Napriek tomu ich možno rovnako regulovať ako zariadenia využívajúce zemný plyn. Okrem vyšších prevádzkových nákladov musíme počítať s nákladmi na zriadenie skladu paliva vo forme podzemných nádrží alebo zásobníkov priamo v budove.

Elektrický kotol je zariadenie, ktoré premieňa elektrickú energiu na tepelnú s použitím vloženého rezistora. Sústavy s elektrickým kotlom sú navrhované ako priamo výhrevné alebo s akumuláciou vykurovacej vody. Elektrický kotol v čase nižšej sadzby za elektrickú energiu ohrieva vodu v akumulačných nádržiach a potom je v prevádzke len sekundárny okruh – vybíjanie akumulačných nádrží.

Plynové kotly vznikajú v nástennom zhotovení alebo ako stacionárne (umiestnené na podlahe). Plynový kotol spaľuje zemný plyn, môže odoberať spaľovací vzduch z priestoru, v ktorom je umiestnený a spaliny smerujú do vonkajšieho prostredia komínom alebo dymovodom. Existuje aj iný typ plynového kotla, ktorý môže spaľovací vzduch odoberať z vonkajšieho prostredia a doň aj odvádzať spaliny. Pokrok vo vývoji a výrazne zvýšenie účinnosti predstavujú kondenzačné plynové kotly. Pri spaľovaní plynu vznikajú vodné pary, ktoré pri spomenutých plynových kotloch odchádzajú v spalinách do atmosféry. Kondenzačný plynový kotol umožňuje, aby vodné pary kondenzovali (skvapalňovali) ešte v kotle. Uvoľnené kondenzačné teplo slúži na vykurovanie. Tieto kotly dosahujú vyššiu účinnosť a znižujú spotrebu paliva a tvorbu emisií.

 

 
Kotol na pevné palivo
x
Hlavné časti plynového kotla
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady