Plynoinštalácia, prvky a funkcie prvkov: medené rúrky, kovové hadice, guľový ventil, regulátor tlaku, plynomer, plynovod, hlavný uzáver plynu (HUP), poruchy :)

Vytvorené: 30. 01. 2024 Tlačiť

Plynoinštalácia

Distribúciu zemného plynu odberateľom zabezpečujú plynovody prevádzkované na rozličných tlakových úrovniach. V domácnostiach využívame plyn na kúrenie, prípravu teplej vody a varenie. Plynoinštaláciou sa na Slovensku zaoberá množstvo firiem, ktoré musia byť vysoko odborné a musia odvádzať kvalitnú prácu. V prípade, že chceme zaviesť plyn do domu (bytu), staršieho či ešte len plánovaného, musíme v prvom rade podať žiadosť distribútorovi plynu. Po podaní žiadosti spolu s potrebnými prílohami získame návrh zmluvy. Ak s návrhom súhlasíme, zmluvu podpíšeme. Ďalej musíme predložiť projektovú dokumentáciu plynovej prípojky, následne realizovať výstavbu plynovej prípojky, požiadať o realizáciu pripojenia, uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu a napokon distribučná spoločnosť vykoná montáž meradla (plynomeru).

 

   
 
x
Skrinka hlavného uzáveru
plynu s plynomerom
x
 

 

Základné prvky plynovej inštalácie a ich funkcie

Základné prvky plynovej inštalácie sú rúrky (medené, oceľové,...), hadice, guľové ventily, regulátory tlaku, merače spotrebovaného plynu a podobne, ktoré zabezpečujú prívod plynu z existujúceho distribučného plynovodu ku spotrebičom plynu.

Medené rúrky sa na inštalácie plynu používajú v Európe už takmer sto rokov. Tento materiál je obľúbený najmä z dôvodu jednoduchej a rýchlej inštalácie, odolnosti proti korózii a dlhej životnosti.

Kovové plynové hadice sú vyrobené z nehrdzavejúcej vysoko legovanej ocele. Hadice sú rôznym spôsobom chránené proti poškodeniu, znečisteniu a proti ostatným vonkajším vplyvom. Sú vhodné pre všetky druhy plynov so zaručenou tesnosťou a neobmedzenou životnosťou. Sú vhodné pre použitie na zvýšenie bezpečnosti rozvodov plynu tam, kde existuje predpoklad možnosti otrasov, axiálneho napätia, ako aj zlepšenie podmienok montáže a demontáže pri údržbe a čistení plynových spotrebičov, sporákov, plynomerov.

Guľový ventil je najvhodnejší na priame otváranie a zatváranie prívodu plynu. Má otáčanie o 90 stupňov s malým otočným krútiacim momentom, ktorý môže plyn tesne uzavrieť. Guľové ventily sú kompaktné, ľahko ovládateľné.

Regulátor tlaku plynu znižuje tlak zemného plynu zo vstupného stredného tlaku na výstupný nízky tlak a udržiava výstupný tlak plynu v danom rozsahu pri zmenách vstupného tlaku a veľkosti prietoku. Regulátor je vhodný pre domové prípojky, prípadne aj pre väčšie objekty na reguláciu plynu, využívame ho k plynovým sporákom alebo grilom.

Plynomer – meracie zariadenie (meradlo), ktoré meria spotrebu zemného plynu je súčasťou odberného plynového zariadenia. Namerané hodnoty na plynomeri v m3 sú distribútorom nahlásené dodávateľovi plynu. Dodávateľ plynu tieto údaje použije na výpočet celkovej (fakturovanej) ceny za dodávku zemného plynu, ktorú vyfakturuje koncovému odberateľovi plynu. 

Plynovod môžeme považovať za najnebezpečnejšiu časť domovej inštalácie. Kontrola plynových potrubí je náročná, pretože unikajúci plyn nie je vidieť. Plyn z potrubia často uniká v malých dávkach cez netesniace spoje. Takéto úniky plynu necítiť a prakticky sa nedajú nájsť bez použitia špecializovaného detektora. Ak je plynové potrubie zamurované v stene a začne z neho unikať plyn, vznikne plynová kapsula, ktorá je extrémne nebezpečná. Aby sme predišli podobným situáciám, treba robiť revízie rozvodov plynu v bytovom dome pravidelne. Zistené poruchy treba v čo možno najkratšom čase odstrániť. V prípade úniku plynu treba uzavrieť hlavný uzáver plynu a poruchu okamžite nahlásiť spoločnosti, ktorá má oprávnenie odborne odstrániť poruchu. Hlavný uzáver plynu je označený HUP a býva umiestnený pred plynomerom v žltej skrinke.

 

   
Guľový ventil
x
Ventil na plyn
x
Hadica na plyn
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady