Vytvorené: 07. 12. 2013 Tlačiť

Hlboko v dejinách ľudskej spoločnosti - ležia počiatky matematiky. Prvé matematické pojmy vznikli pravdepodobne vtedy, keď pračlovek vedel seba, svojím sebauvedomením, vyčleniť z okolitého prostredia. Tak sa formovali pojmy, ktoré dnes nazývame prvok a množina.       
V priebehu ďalšieho vývoja - boli utvorené operácie priraďovania a porovnávania množstiev. Ruky potom, ako najbližšie počítacie pomôcky, priviedli človeka k desiatkovej sústave.
Etapa počiatkov matematiky/Matematika utvárania nových abstraktných pojmov[1],
od doby predhistorickej do 6. storočia p.n.l.  
- vznikli a rozvíjali sa matematiky egyptského a mezopotámskeho staroveku, stará čínska a indická matematika,
- v danom období sa poznatky zhromažďovali, ale neštudovali sa ich súvislosti.
Etapa elementárnej matematiky/matematika stálych veličín,
od 6. storočia p.n.l. do 16. storočia p.n.l.
- centrom elementárnej matematiky bolo staroveké Grécko,
Pytagoras (582-500 p.n.l.) objavil implikáciu, Aristoteles založil logiku, Euklides (žil asi v 3. storočí p.n.l.) zaviedol axiomatickú metódu a deduktívnu výstavbu, Archimedes (287-212 p.n.l.) prišiel s prvými infinitezimálnymi úvahami,
- došlo k usporiadaniu a systematizácii dovtedy známych poznatkov,
- matematika sa stala vedou o stálych veličinách a geometrických útvaroch.
Súťaž v počítaní v roku 1503
Etapa vyššej matematiky/Matematika premenných veličín,
od 17. storočia do začiatku 19. storočia
René Descartes (1596-1650), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) a Isaac Newton (1642-1727) založili matematickú analýzu,
- bratia Bernoulliovci: Jacob (1654-1705), Johann (1667-1748), Pierre-Simon Laplace (1749-1827), Joseph Louis Lagrange (1736-1813), Adrien-Marie Legendre (1752-1833), Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) a ďalší, ale najmä Leonard Eluer (1707-1783) a Karl Friedrich Gauss (1777-1855), rozvinuli matematiku na vyššiu úroveň,
Nikolaj Ivanovič Lobačevskij (1792-1856) objavil a dotvoril neuklidovskú geometriu,
- v základoch bol pripravený aparát schopný spracovať premenené veličiny, funkčné závislosti, niektoré javy a procesy. Do matematiky vstúpil pohyb.
Etapa súčasnej matematiky/Matematika zovšeobecnených veličín,
od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť
Georg Cantor (1845-1918) založil teóriu množín,
- vznikli nové matematické disciplíny pre potreby inžinierskych a spoločenských vied,
--Bertrand Arthur William Russel (1872-1970) a Alfred North Whitehead (1861-1947) rozvinuli formálnu logiku, David Hilbert (1862-1943) a jeho nasledovníci dosiahli hlboké výsledky v základoch matematiky,
Norbert Wiener (1894-1964) otvoril éru kybernetiky,
--vedecko-technická revolúcia začala ovplyvňovať cesty a perspektívy modernej matematiky. 
[1] V článku bolo použité členenie historikov, ktorí dnes členia matematiku na štyri obdobia výrazne oddelené kvantitatívno-kvalitnými skokmi.
Zdroje
Použitá, doporučená a citovaná literatúra
·-Aj geometria naučila človeka myslieť, Milan Hejný, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1990.
·-Matematická terminológia, Václav Medek, Juraj Bosák, Viliam Chvál, Milan Krišťák, Anton Legéň, Božena Macková, Ján Pidany, Karol Rečičár, Víťazoslav Repáš, Beloslav Riečan, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1977.
·-Metódy riešenia matematických úloh, Tomáš Hecht, Zita Sklenáriková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992.
·-Príručka elementárnej matematiky a fyziky, Jozef Eliaš, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava 1964.
·-Teória vyučovania matematiky 1, doc. PhDr. Ondrej Gábor, CSc., doc. PhDr. RNDr. Oleg Kopanev, CSc, doc. PhDr. Karol Križalkovič, CSc, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1989.
·-Teória vyučovania matematiky 2, Milan Hejný, Mária Benešová, Helena Bereková, Peter Bero, Ľudovít Hrdina, Vladimír Repáš, Juraj Vantuch, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1990.

Vývoj písania číslic

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady