STEP analýza, SMARTK :)

Vytvorené: 30. 12. 2020 Tlačiť

Nástroj, ktorý nám pomôže plánovať kroky v oblastiach s priamym dopadom na firmu a podnikanie. Ide o tieto oblasti:
- sociálne,
- technologické,
- ekonomické,
- politické.

Celý zmysel analýzy tkvie v predikovaní dôležitých bodov, ktoré ovplyvnia naše podnikanie a my si môžeme pripraviť kroky, ktoré nám pomôžu sa na tieto situácie pripraviť:

 • pomáha nám nájsť TOP prioritné faktory, ktoré ovplyvnia naše fungovanie v najbližšom období, 

 • aký dopad budú mať tieto faktory na jednotlivé oddelenia, formu podnikania?

 • ktoré z nich sú TOP prioritné faktory (TPF - Top Priority Factor) v:

krátkodobom,

strednodobom,

dlhodobom horizonte,

pripraviť scenáre a jednotlivé riešenia.

V rámci STEP analýzy práve dnes môžeme predpokladať vývoj v jednotlivých oblastiach (finančné trhy, vývoj trhov v zahraničí, vývoj epidémie a kroky vlád v najviac zasiahnutých krajinách...).

 

Sociálna oblasť:

 • demografický vývoj,

 • mobilita,

 • trendy využívania voľného času a životného štýlu,

 • vzdelávanie,

 • nákupné správanie cieľových skupín.

 

Demografický vývoj našej cieľovej (skupiny, krajiny, oblasti...)

Zamerajme sa na ukazovatele, ktoré budú mať reálny dopad na naše podnikanie. Odpovedajme na otázky, ktoré sa priamo týkajú nás. Napríklad:

 • Zvýši sa pôrodnosť? (dôležité ak má tento ukazovateľ dopad na naše podnikanie)

 • Zvýši sa počet rozvodov? (V Ázii tento ukazovateľ rastie. Presunie sa trend aj do Európy?)

 • Zvýši sa počet sobášov?

 • Aký dopad bude mať súčasná situácia na našu cieľovú skupinu?

 • Ako máme definovanú cieľovú skupinu?

 • Ktoré parametre našej cieľovej skupiny sú skutočne dôležité?

 • Čo o nej vieme a aký vývoj predpokladáme?

 

Mobilita

Dopad núdzového stavu na naše podnikanie a príprava na zmenu po skončení opatrení. Napríklad:

 • Aké formy “stretávania” ostanú on-line?

 • Ako sa zmení miesto výkonu práce?

 • Povolia počas karantény firmy pracovať svojich zamestnancov z domu?

 • Aký to bude mať konkrétny dopad na naše podnikanie?

 • Ako sa mení situácia v doprave a doručovaní služieb? Aké trendy sú na vzostupe?

 • Ktoré trendy sú udržateľné?

 • Ako zmeny v trendoch doručovania a mobility využiť v náš prospech?

 

Trendy využívania voľného času a životného štýlu

Napríklad:

 • Aké trendy prevažujú dnes na trhu?

 • Budú ľudia premýšľať aj po skončení epidémie preventívne a spravia si zásoby?

 • Akou zmenou prejde životný štýl?

 • Bude sa viac dbať na hygienu?

 • Zmení sa konzumný štýl našej cieľovej skupiny?

 • Čo budú preferovať?

 • Ktoré naše produkty budú pre nich zaujímavé a ktoré naopak zaznamenajú klesajúci trend?

 

Vzdelávanie

Napríklad:

 • Akým spôsobom sa zmení vzdelávanie na školách a vo firmách?

 • V akej forme bude pretrvávať on-line vzdelávanie?

 • Budú sa firmy viac zameriavať na individuálne vzdelávanie on-line?

 • Ako čo najefektívnejšie vzdelávať našich zamestnancov?

 • Ktoré zručnosti pomôžu našim ľuďom a firme rásť?

 • Na ktoré témy vo vzdelávaní sa zamerať, aby mali dlhodobý dopad?

 

Nákupné správanie cieľových skupín

Napríklad:

 • Akým spôsobom a čo bude obyvateľstvo nakupovať? Aký trend predpokladáme?

 • Presunie sa väčšina obchodu na on-line služby? Ako sa vieme pripraviť?

 • Akým spôsobom sa zmení správanie našich zákazníkov? Kamenná predajňa vs On-line?

 • Ako máme pripravený e-shop na tento trend? Ako sme pripravení logisticky?

 • Aké zmeny nákupného správania sme zaznamenali?

 

Technologické postupy

Napríklad:

 • Ktorá technológia v našej firme v súčasnosti nemá opodstatnenie?

 • Je možné niektoré SW resp. HW, výrobné stroje zlúčiť a zefektívniť?

 • Ako je možné zmeniť celý náš technologický proces v rámci zvýšenia efektivity?

 • Ako vieme ovplyvniť UX (user experience - užívateľský zážitok) našich zamestnancov?

 • Ako vieme ovplyvniť UX našich zákazníkov?

 • V čom vieme vďaka technológiám zrýchliť proces objednávky?

 • V čom vieme vďaka technológiám zrýchliť proces dodania?

 

Ekonomické faktory

Napríklad:

 • vývoj HDP: Aké sú ekonomické predikcie?, Aké sú predikcie ohľadom nášho segmentu?

 • vývoj nezamestnanosti: Aké sú predikcie nezamestnanosti? Ktoré segmenty sú už zasiahnuté?

 • vývoj svetových a európskych trhov: Aký je vývoj na trhoch? Aký je vývoj pre nás dôležitých segmentoch?

 • devízové kurzy: Aká je cena jednotlivých mien? Ako nás to ovplyvňuje?

 • inflácia, Aký má dopad na naše podnikanie?

 • nákupné správanie: Čo sa mení v rámci nákupného správania obyvateľstva?

 • odložená spotreba: Predikcie.

 • stav spotrebiteľského koša v ekonomike: Ako sa mení v súčasnej situácií?

 • úroková miera: Aký dopad má na naše úvery alebo rezervy?

 • zmeny cenových hladín: Aký je vývoj cien v našom segmente? Aké sú trendy?

 

Politické rozhodnutia

V tejto oblasti je prioritné sledovať priebežné rozhodnutia vlády a štátnych inštitúcií. Delegujme túto kompetenciu vo firme na zamestnanca, ktorý má v tomto smere znalosti a dokáže rýchlo hľadať informácie a zhrnúť podstatu dopadov na firmu. Zamerajme sa na kvalitu a nie množstvo informácií. Napríklad:

 • daňová politika,

 • úľavy štátu,

 • podpora podnikania,

 • legislatíva a zákony,

 • politická stabilita a riešenia,

 • regulácia a zásahy štátu pre elimináciu krízy.Po sumarizácií TOP priorít je dôležité definovať ciele, ktoré by mali mať nasledovný tvar:

S – špecifikácia a konkretizácia danej úlohy a aktivity,

M – merateľnosť a míľniky + miesto na zaznamenávanie trendov,

A – akceptácia a odsúhlasenie oddelenia, ktorého sa aktivity týkajú,

R – reálnosť danej úlohy a vďaka konkretizácii presný opis kontúr cieľa,

T – termín: Dokedy?

K – kompetentná - zodpovedné osoby, vykonávatelia.

Všetky tieto ciele je potrebné následne distribuovať naprieč firmou na každého zamestnanca. Musia byť zaznamenané a dané opatrenia je dôležité prijať čo najskôr.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady