Autor: Robert Zahoranský

Vytvorené: 27. 12. 2020 Tlačiť

Metóda minimalizácie logickej funkcie pomocou špeciálnych tabuliek, tzv. Karnaughových máp. 

x

Ide o uniformnú techniku, pomocou ktorej dostaneme minimálny výraz logickej funkcie.

Systém Karnaughovej mapy je založený na pravidle Booleovej algebry, že dva členy logického výrazu, ktoré obsahujú tie isté premenné a líšia sa iba v jednej premennej sú redukovateľné.

T.j. možno ich zjednodušiť tak, že vynecháme premennú v ktorej sa líšia, čiže:

 

 

Dva členy, ktoré sa líšia iba v jednej premennej sa nazývajú susediacimi členmi a v Karnaughovej mape sa nachádzajú vedľa seba.

Karnaughová mapa je zvláštnou formou pravdivostnej tabuľky logickej funkcie. Je to tabuľka vytvorená v poli štvorcov, kde každý štvorec reprezentuje jednu danú kombináciu vstupov. Karnaughová mapa sa napĺňa zapisovaním hodnôt funkcie pre každú z kombinácií.

Napríklad pre logickú funkciu

 

 

je pravdivostná tabuľka v ktorej sú na ľavej strane zapísané všetky kombinácie troch vstupných logických premenných AB a C a na pravej strane pre výstupnú premennú Y zapísané jednotky iba pre tie kombinácie, ktoré sa nachádzajú na pravej strane logickej funkcie:

 

 

a Karnaughová mapa tejto funkcie:

 

 

Každé dva susedné štvorce v Karnaughovej mape reprezentujú susedné kombinácie (kombinácie susedných členov), ktoré sa líšia iba v jednej premennej (00 01 11 10). Podobne kombinácia prvého riadku je susednou kombináciou posledného riadku. Tabuľka môže byť chápaná ako povrch guľe. Rohy tabuľky sú si susedné. Podobne ako rohy na hracej kocke. 

 

Označenie premenných svorkami
 
   
Karnaughova mapa
pre 1 premennú
x
Karnaughova mapa
pre 2 premenné
x
Karnaughova mapa
pre 3 premenné
 
Karnaughova mapa
pre 4 premenné

 

Algebraické označenie premenných
         
Karnaughova mapa
pre 1 premennú
x
Karnaughova mapa
pre 2 premenné
x
Karnaughova mapa
pre 3 premenné
x
Karnaughova mapa
pre 4 premenné

 

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://www.zarsoft.sk/2018/10/12/karnaughova-mapa/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady