Sekvenčné logické obvody (sekvenčné pamäťové logické obvody, pamäťové obvody, SLO), spätná informácia (väzba), synchrónne obvody, asynchrónne obvody :)

Vytvorené: 21. 12. 2020 Tlačiť

Sekvenčný pamäťový logický obvod je taký obvod, pri ktorom okamžitá kombinácia výstupných signálov závisí od okamžitej kombinácie vstupných signálov a súčasne aj od predchádzajúcej kombinácie výstupných signálov. Ide o tzv. spätnú informáciu (väzbu).

Tieto logické obvody si teda na určitý čas musia zachovať informáciu o stave vnútorných signálov, preto sa nazývajú aj pamäťové obvody.

Podľa spôsobu činnosti delíme sekvenčné obvody na:

 • synchrónne obvody,
 • asynchrónne obvody.

Synchrónne obvody – pri týchto obvodoch sa ich stav môže meniť len v určitých krátkych časových intervaloch vtedy, keď do obvodu príde synchronizačný impulz z generátora impulzov. Mimo tohto časového intervalu je obvod v stabilnom stave, t.j. na vstupné signály nereaguje. Tieto obvody majú vstup C pre hodinové impulzy.

Asynchrónne obvody – pri týchto obvodoch sa ich stav môže meniť v ľubovoľnom čase, keď sa na vstupe zmenia vstupné signály. Tieto obvody sa vyskytujú v riadiacich systémoch, pri ktorých ukončenie jednej operácie je impulzom na začatie ďalšej operácie.

 

Príklad: Treba navrhnúť obvod na ovládanie pohonu zariadenia pomocou tlačidiel štart a stop. Tlačidlom štart sa uvedie zariadenie do chodu a má zostať v chode aj po uvoľnení tlačidla štart. Zariadenie sa vypne tlačidlom stop.

Riešenie:

Vstupné premenné:xxxxxxxxxxzapínací impulz – tlačidlo štart   ... A

Vstupné premenné:xxxxxxxxxxvypínací impulz – tlačidlo stop   ... B     

Výstupná premenná (funkcia): chod zariadenia ...                    ... F

Ak má zariadenie zostať v chode aj po uvoľnení tlačidla štart, musí existovať aj spätnoväzbový signál FS.

Časový diagram

Výpis funkcie z časového diagramu v čase t1 a t2, t.j. vtedy, keď má zariadenie pracovať v čase

Výsledná funkcia je disjunkcia

Úprava funkcie:

Schéma logického obvodu prvkami pre konjunkciu, disjunkciu a negáciu:

Logický obvod

 

Návrh obvodu z prvkov NAND:

 

Logický obvod

 

Medzi synchrónne obvody patria bistabilné preklápacie obvody rôznych typov. Správanie preklápacích obvodov sa prehľadne opisuje tabuľkou stavov v čase tn a v nasledujúcom čase tn+1. Činnosť preklápacieho obvodu môžeme názorne vyjadriť časovým priebehom signálov (časovým diagramom). Preklápacie obvody sa používajú v riadiacej a výpočtovej technike. 

Klopné obvody T, RS, D (Preklápacie obvody T, RS, D)

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady