Elektroluminiscenčný jav (elektroluminiscencia), luminiscenčné látky (luminofóry) :)

Vytvorené: 05. 12. 2020 Tlačiť

Vyžarovanie elektromagnetického žiarenia v látke následkom rozličných vonkajších vplyvov. Nastáva pri rekombinácii sprevádzanej vyžiarením kvanta energie - fotónu.

Podmienky elektroluminiscencie sú splnené u GaAs, ZnSe, CdTe a i na PN priechodoch.

Existuje aj fotoluminiscencia (žiarivky s luminofórom) a katódoluminiscencia (obrazovka).

Dnes sa pod pojmom luminiscenčné látky (luminofóry) označujú všetky tuhé a kvapalné anorganické nebo organické látky, ktoré sú schopné premeniť vhodnú absorbovanú (neviditeľnú) energiu na viditeľné svetlo, a to tak, že tento výmenný pochod nezáleží na normálnom tepelnom žiarení, ale deje sa pri teplotách, ktoré sú nižšie než obvyklé teploty žhaviacich telies (tzn. nižších než 500÷600 °C).

Absorbovanú energiu možno dodať luminiscenčnej látke najrôznejším spôsobom a v najrôznejšej forme. Podľa druhu a budenia sa rozoznávajú rôzne triedy „luminiscencie" a „luminofórov", ktoré sú uvedené v tabuľke. 

 

Číslo triedy

x

Trieda

x

Spôsob budenia

I

 

Katódoluminiscencia

 

Náraz elektrónov.

II

 

Fotoluminiscencia

 

Absorbcia fotónov, napríklad ultrafialové žiarenie, röntgenové lúče, gama lúče...

III

 

Rádioluminiscencia

 

Nukleárne lúče, hlavne alfa, a tiež ďalšie žiarenie z rádioaktívnych zdrojov.

IV

 

Triboluminiscencia

 

Mechanická energia, ktorá sa pri rozbití kryštálov dodáva atómovej väzbe.

V

 

Bioluminiscencia

 

Biochemické reakcie, napríklad svetielkovanie húb, hmyzu...

VI

 

Chemoluminiscencia

 

Chemické reakcie vznikajúce napríklad oxidáciou fosforu.

VII

 

Termoluminiscencia

 

Tepelné budenie, pokiaľ nevedie k normálnemu tepelnému žiareniu.

 

Princíp budenia rádioluminiscenčných látok je v podstate rovnaký ako v prípade látok katódoluminiscenčných. Rozdiel je len v tom, že katódoluminiscenčné látky sa budia priamo dopadajúcimi primárnymi elektrónmi, avšak rádioluminiscenčné látky sa budia elektrónmi sekundárnymi, ktoré vzniknú pôsobením rádioaktívneho žiarenia.

Vybrané fyzikálne javy v elektrotechnike (hlavne v polovodičoch a polovodičových prvkoch)

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://web.tuke.sk/fei-kte/slovak/subjects/ZIM/Kapitola%2010%20-%20Fyzikalne%20javy%20v%20polovodicoch%20a%20polovodicove%20prvky.pdf,
• https://elektrotechnik.webnode.sk/javy/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady