Vytvorené: 25. 10. 2020 Tlačiť

Pracovné a ochranné uzemnenia rozvodných sústav do 1 000 V sa môžu spájať. Ochranné uzemnenia rôznych rozvodných sústav nad 1 000 V majú byť vzájomne prepojené. Všetky ochranné uzemnené časti, ktoré sú vzájomne dosiahnuteľné (vzdialenosť do 2 m), musia byť navzájom prepojené. 

Na uzemnenie bleskozvodu a elektrickej inštalácie sa má vybudovať spoločné uzemnenie. Uzemnenie bleskozvodu a elektrickej inštalácie sa nemusí vzájomne spájať, ak ich vzdialenosť v zemi je väčšia ako 5xm. takéto riešenie sa však považuje za technicky a funkčne nedokonalejšie.

Medené uzemňovače nesmú byť umiestňované v bezprostrednej blízkosti oceľových uzemňovačov ani s nimi byť spájané. Najmenšia dovolená vzdialenosť medu týmito uzemňovačmi v zemi je m.

Uzemnenie oznamovacieho zariadenia a uzemnenie silového zariadenia sa má, pokiaľ možno, od seba oddialiť (pri zariadení do 1 000 V na vzdialenosť 20 m, pri zariadení nad 1 000 V na vzdialenosť 40 m). Podmienka platí i pri uzemnení oznamovacieho zariadenia a uzemnení bleskozvodu. Ak sa nachádzajú bližšie ako 5 m, musia sa vzájomne spojiť a dodržať požiadavky pre obe zariadenia.

Pri veľkých uzemňovacích sústavách v oblastiach s jednosmernými bludnými prúdmi sa odporúča zriadiť na obvode uzemňovacej siete v protiľahlých stranách aspoň štyri skúšobné vetvy dĺžky 5÷10 m rozpojiteľné v skúšobných šachtách. V týchto šachtách možno po rozpojení skúšobnej svorky merať odpor, intenzitu a smer jednosmerných bludných prúdov a z výsledkom merania posúdiť stupeň ohorenia, funkčný a korózny stav uzemnenia. 

Pri novozriadených alebo rekonštruovaných uzemňovacích sústavách a uzemňovačoch sa musí vždy pred uvedením do prevádzky meranie odporu uzemnenia ako celku (bez pripojenia PEN z prípojky). 

Z hľadiska pripojenia plochy materiálu s ohľadom na dosiahnutý zemný odpor sú uzemňovače najvhodnejšie uložené vo vertikálnom smere. Ide o uzemňovače tyčové alebo hĺbkové. Dosiahnutý zemný odpor v homogénnej pôde pri rovnakej vodivosti pôdy je približne polovičný ako pri uzemňovači rovnakej dĺžky uloženom v horizontálnom smere. Uzemňovací vodič sa vedie najkratším smerom bez ostrých ohybov minimálnym počtom oblúkov a slučiek. 

Uzemňovací vodič s ochrannou funkciou pred úrazom elektrickým prúdom sa označí farebne ako ochranný vodič. 

Funkčné uzemnenie prepäťových ochrán (zvodičov prepätia) sa spája s ochranným uzemnením, ktoré prepäťová ochrana chráni.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady