Autor: Ján Meravý, Jiří Kroupa

Vytvorené: 22. 10. 2020 Tlačiť

V odbornej praxi elektrotechnika je potrebné dodržiavať odbornú elektrotechnickú terminológiu – názvoslovie – v súlade s novými platnými technickými predpismi a technickými normami. Pretože v súčasnosti sa viaceré technické normy u nás preberajú zo zahraničných a terminológia v nich nie je zosúladená, vznikajú medzi elektrotechnikmi polemiky, aké termíny (názvy) vlastne používať. Keď sa k tomu pridá nevhodný preklad zahraničného termínu, potom elektrotechnik stojí, takpovediac „na vode“. Pretože v poslednom období sme prešli a ešte prechádzame búrlivým obdobím nástupu nových technických predpisov a technických noriem, uvádzame krátky prehľad nových a zrušených termínov a termíny úplne nové v praxi elektrotechnika.

 

Nový termín (názov)

Zrušený termín (názov)

uzemňovač

zemnič

neutrálny bod

nulový bod

odpor uzemňovania

zemný odpor

odpor uzemňovania uzemňovača

odpor uzemňovača

elektrický kontakt

kontakt

dotyk živých častí

dotyk

dotyk neživých častí

dotyk

uzemňovacia svorka

ochranná svorka

neutrálny vodič (N) striedavá a jednosmerná sieť

stredný vodič (N) striedavá sieť

rezistivita pôdy

špecifický merný odpor pôdy

kombinovaný vodič ochranný a neutrálny (PEN)

nulovací vodič PEN

menovitý vypínací rozdielový prúd (chrániča)

vybavovací (reziduálny) prúd

ochrana izolovaním živých časti

ochrana izoláciou

ochrana zábranami alebo krytmi

ochrana krytím

ochrana umiestňovaním mimo dosahu

ochrana polohou

ochrana malým napätím SELV, PEVL

ochrana bezpečným napätím

ochrana samočinným odpojením napájania
v sieti TN–C, TN–S, TN–C–S
v sieti IT, TT

 
ochrana nulovaním
ochrana nulovaním

ochrana elektrickým oddelením

ochrana oddelením obvodov

vodivé priestory

stiesnené priestory

základná izolácia

pracovná izolácia

uzemňovacia sústava

ochranné uzemnenie

uzemňovacia sústava na funkčné účely

pracovné uzemnenie

bezpečnostné značky

bezpečnostné tabuľky

pracovný prostriedok, stroj

pracovný stroj

ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

technická dokumentácia

projektová dokumentácia

vyhradené technické zariadenie elektrické

vyhradené elektrické zariadenia

protokol o určení vonkajších vplyvov

protokol o určení prostredia

hodnota dohodnutého medzného dotykového napätia AC = 50 V, DC = 120 V

dovolené dotykové napätie podľa prostredia (65 V, 24 V, 12 V)

 

Úplne nové pojmy/názvy: 

Ochranné opatrenia

hlavá uzemňovacia (ekvipotenciálna)svorka(prípojnica) HUS, HUP, ES

ochrana nevodivým okolím

ochrana použitím triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou

ochrana neuzemneným miestnym pospájaním

hlavé pospájanie v objekte budovy

doplnkové (miestne) pospájanie

spojitosť obvodu ochranného pospájania

určovanie vonkajších vplyvov

EÚ vyhlásenia zhody

značka zhody CE

kompletný systém ochrany pred bleskom LPS (lightning protection systém), ktorý pozostáva z:

 • vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (predtým bleskozvod), ktorý sa skladá z dvoch častí:
  • vonkajšia (zachytávacie tyče, zachytávacie vedenie, zvody a uzemňovacia sústava),
  • vnútorná (vyrovnanie potenciálov všetkých vodivých konštrukcií a vedení vstupujúcich do objektu + vhodný typ ochrany SPD typ 1 – zvodič bleskového prúdu);
 • vnútorného systému ochrany pred bleskom:
  • systém vnútorných ochranných opatrení LEMP (pripojenie na vyrovnanie potenciálov v budove a ochrana pred ohrozením elektromagnetickým impulzom vyvolaným bleskom),
  • kompletný systém ochranných opatrení LPMS pred LEMP (zvodiče prepätia SPD (surge protection device) typ 2typ 3 + tienenie).
Zdroje
Prevzaté a upravené z:
xJán Meravý, Jiří Kroupa, Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1, EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., 2019, ISBN 978-80-8091-621-3.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady