Kapacita (C), kondenzátor (kapacitor), spájanie kondenzátorov :)

Vytvorené: 09. 10. 2020 Tlačiť

Schopnosť vodiča nahromadiť určité množstvo náboja pri určitom potenciály, resp. napätí.

Elektrický prvok, ktorý má pri malých rozmeroch pomerne veľkú kapacitu sa nazýva kondenzátor. Jednotkou kapacity je farad (F). Najjednoduchší typ kondenzátora je rovinný (doskový) kondenzátor. Skladá sa z dvoch rovinných kovových dosiek - elektród, oddelených dielektrikom.

 

 

Pre kapacitu rovinného doskového kondenzátora platí vzťah:

[F ; Fm-1 , m; m]

 

ε je permitivita prostredia medzi elektródami, S je plocha elektród, d je vzdialenosť medzi elektródami, n je počet elektród.

 

Po pripojení na jednosmerný zdroj sa kondenzátor nabije na napätie zdroja U a akumuluje náboj Q = C . U a energiu A = ½ C . U2. Pri nabíjaní kondenzátora sa zväčšuje potenciál (napätie) medzi platňami.

 

Napätie U medzi platňami je priamo úmerné náboju Q a nepriamo úmerné kapacite kondenzátora C. Kondenzátor s malou kapacitou sa rovnakým nábojom nabije na vyššie napätie ako kondenzátor s veľkou kapacitou. Preto sa udáva najvyššie napätie, na ktoré môže byť kondenzátor trvale pripojený, bez toho aby sa nezničil prierazom.

 

Spájanie kondenzátorov

Paralelné zapojenie a sériové zapojenie kondenzátorov
C = C1 + C2 + C3 x 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3

 

Pri paralelnom zapojení je na všetkých kondenzátoroch rovnaké napätie U.

Pri sériovom zapojení je náboj Q na všetkých kondenzátorov rovnaký.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady