Vytvorené: 17. 08. 2020 Tlačiť

Otvorené sebahodnotenie školy ako organizácie.

(S – Strenghst – silné stránky, W – Weakness – slabé stránky, O – Oportunities – možnosti, T – Threats – obavy) 

V podstate ide o burzu nápadov - brainstorming, ktorého cieľom je pomenovať silné a slabé stránky školy, ale i jej možnosti a obavy, ktoré môžu ohroziť plnenie jej cieľov. 

Analýza SWOT je vhodná na rýchle získanie množstva informácií.

Silné stránky sú predovšetkým tie ukazovatele, ktoré už existujú, spoľahlivo fungujú, poukazujú na také personálne a materiálne podmienky, ktoré sú k dispozícii. Odhaľujú tie vlastnosti, ktoré je potrebné uchovať, na ktorých sa dá stavať. 

Slabé stránky opisujú tie vnútorné problémy, ktoré sa ešte neriešili, a tie  kompetencie, ktorých riešenie, resp. rozvíjanie je podmienkou úspešnosti školy. 

Možnosti sú činitele, ktoré podporujú naše predsavzatia, ktoré môžu pomôcť pri riešení problémov školy. 

Obavy sú vonkajšie činitele, ktoré môžu zabrzdiť, resp. znemožniť uskutočnenie cieľov školy. 

Silné a slabé stránky sa považujú za vnútorné činitele (žiaci, rodičia, učitelia a zamestnanci školy). 

Možnosti a obavy školy sa považujú za vonkajšie činitele (budúci žiaci a ich rodičia, budúci učitelia, iné školy, zamestnávatelia, zriaďovateľ, obecná  samospráva, ministerstvo školstva). 

Pred realizáciou analýzy SWOT musia byť jasné hodnoty, ktoré chceme preferovať (analýzou získané informácie sa priraďujú k týmto hodnotám, dochádza k uvedomeniu si existujúcich činností, t.j. ozrejmujú sa dôvody ich konania). Uvedomelosť konania je nutnou podmienkou ďalšieho rozvoja. 

Validita analýzy SWOT sa zvyšuje pri skupinovom hodnotení t.j. ak sa do hodnotenia zapojí okrem vedenia školy aj učiteľský zbor, resp. žiaci a rodičia. 

Uplatnenie analýzy SWOT dáva možnosti sústrediť sa na:

1. ďalší rozvoj silných stránok školy, ktoré sa dajú využiť aj na reklamné účely (marketing, public relation), resp. minimalizovanie svojich slabín, 

2. možnosti vypracovať stratégiu obrany proti nebezpečenstvám, ktoré ohrozujú činnosť školy.

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady