Validita, obsahová validita, konštruktová validita, súbežná validita, ekologická validita :)

Vytvorené: 17. 08. 2020 Tlačiť

Objektívna platnosť tézy, tvrdenia, právnej normy, ktorej miera je objektívne overená rôznymi spôsobmi vedeckého výskumu alebo úspešnou praxou. Validita sa týka výskumného nástroja, výskumného postupu, situácie, v ktorom sa meranie uskutočňuje, a tiež populácie subjektov.

 

 

 1. Obsahová validita stanovuje, do akej miery je obsah výskumného nástroja v súlade s obsahom, ktorý má merať (napríklad test vedomosti z prebraného[1]) .
 2. Konštruktová validita má názov odvodený od slova „konštrukt“. Je to ľudská črta, alebo charakteristika, napríklad vedomosť, zručnosť, schopnosť, tvorivosť, inteligencia, postoj a podobne. Pri konštruktovej validite sa hľadá odpoveď na otázku, či výskumný nástroj meria daný konštrukt.
 3. Súbežná validita je miera zhody výsledkov výskumného nástroja s tým istým kritériom. Týmto kritériom môže byť napríklad iný výskumný nástroj, ktorého  validita je už spoľahlivo zistená, školská známka, hodnotenie výkonu nezávislými pozorovateľmi a podobne.
 4. Ekologická validita je zistenie, do akej miery sa výsledky z jedného prostredia (daných podmienok) dajú preniesť do iného prostredia (iných podmienok).

Pri kvalitnej metodológii výskumu má validita iné charakteristiky a spôsoby zabezpečovania, než je to pri kvantitatívnej metodológii výskumu. Používa sa triangulácia  (krížová validizácia) tak, že sa získavajú dáta z viacerých zdrojov, viacerými skúmateľmi, viacerými metódami a v rôznom časovom prostredí. Hlavným kritérium validity je kredibilita a presvedčivosť výskumných postupov, záznamov a interpretácií.

[1] Učivo má výstižne reprezentovať prebrané učivo žiakov, pre ktoré bol test skonštruovaný.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady