Vytvorené: 17. 07. 2020 Tlačiť

Spôsobilosť osobnosti dosahovať v danom čase požadované množstvo práce, výkon, ktorý sa dá navonok pozorovať, opisovať, merať a hodnotiť na základe stanovených kritérií.

Výkonnosť žiaka predstavujú dosahované učebné výsledky, ktoré možno zisťovať, merať, porovnávať i hodnotiť, najčastejšie pomocou testov. Napríklad na základe výkonového testu sa zisťuje:

 • výkonnosť žiaka v čítaní (počet prečítaných slov za 1 minútu),
 • výkonnosť žiakov v matematike (počet vyriešených úloh),
 • výkonnosť žiakov v určitej športovej disciplíne, praktickej činnosti.

Zistený výkon sa porovnáva s vopred definovanou minimálnou či optimálnou úrovňou alebo s normami odstupňovanými podľa rozloženia výkonu v príslušnej vekovej skupine žiakov.

Môže sa merať rýchlosť výkonu (je časovo limitovaný) alebo úroveň výkonu (úlohy sú zaradené vzostupne podľa náročnosti).

Výkonnosť žiakov:

 • sa zvyšuje:
  • učením,
  • cvičením,
  • vhodnou motiváciou,
  • súťažením,
 • znižuje sa:
  • trémou,
  • nevhodnými psycho-hygienickými podmienkami,
  • časovým či sociálnym nátlakom,
  • únavou.

Jednosmernná orientácia na výkonové parametre spôsobuje nevyváženú proporcionalitu rozvoja kognitívnej, efektívnej a psychomotorickej stránky rozvoja osobnosti, čo môže viesť k zaostávaniu tých stránok, ktoré sú prioritné:

 • rozvoj emocionálnej,
 • hodnotovej, motivačnej, sociálnej sféry žiakov,
 • rozvoj ich tvorivých schopností a podobne.

Výkonnosť učiteľa možno hypoteticky vyjadriť jeho úspešným výchovno-vzdelávacím pôsobením v konkrétnych podmienkach školy, školského zariadenia, ktoré prezentujú dosahované výsledky žiakov, objektívne hodnotenie týchto parametrov dotýkajúcich sa procesu a výsledkov je však sporné, a preto v súčasnosti sa tento termín používa zriedkavo. V zahraničí sú však známe výskumné pokusy monitorovať postupnosť osvojovania si niektorých spôsobilostí u adeptov učiteľského vzdelávania, prípadne ich porovnávať s prácou skúsených učiteľov.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
• Organizácia a manažment školstva [56], viac na Zdroje informácií 1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady