Logistická komunikácia, zdroje logistickej databázy pre rozhodovaciu činnosť, cyklus vybavenia objednávky :)

Vytvorené: 18. 04. 2020 Tlačiť

Hlavným súčasným trendom v komunikácií je rapídny nárast jej komplexnosti, automatizácie a rýchlosti.

Logistika sa v rámci svojho komunikačného procesu dotýka rady funkcií a organizácií. Pri logistickej komunikácií sa teda jedná hlavne o tieto  vzťahy:

 • Podnik a jeho dodávatelia a zákazníci.
 • Hlavné funkcie/útvary podniku, ako sú logistika, technické útvary, účtovníctvo, marketing a výroba.
 • Rôzne aspekty jednotlivých logistických aktivít, napr. koordinácia skladovania materiálu, zásob vo výrobe a hotových výrobkov.
 • Rôzne články logistického reťazca, ako sú sprostredkovatelia, druhotní zákazníci alebo dodávatelia, ktorí nemusia byť v priamom kontakte s podnikom.

Komunikácia predstavuje nutnú podmienku k efektívnemu fungovaniu akéhokoľvek systému.

Výborná úroveň komunikácie vo vnútri systému môže byť základom konkurenčnej výhody podniku.

Komunikácia je formou vyjadrenia záujmov a potrieb. Čím rýchlejšie a presnejšie prebehne komunikačný proces, tým skôr sa môže pristúpiť k realizácii vyjadreného záujmu.

V logistickom systéme riadenia toku materiálu a služieb schopnosť  využitia moderných komunikačných prostriedkov ako je výpočtová technika, fax, internet s adekvátnym programovým vybavením sa stáva významnou konkurenčnou výhodou. Kvalita a rýchlosť informačných tokov významne ovplyvňujú schopnosť :

 • výrobcu poskytovať rýchle a spoľahlivé doby cyklov objednávok,
 • zefektívniť  dopravu,
 • dosiahnuť čo najnižšiu hladinu zásob.

K najdôležitejším zdrojom logistickej databázy pre rozhodovaciu činnosť patria:

 • Systém vybavovania objednávok:
  • rozmiestnenie zákazníkov,
  • história objednávok zákazníka,
  • obchodní zástupcovia,
  • obraty a stav objednávok.
 • Externé dáta o priemyselnom odvetví:
  • podiely na trhu,
  • súčasná ponuka produktov,
  • demografické trendy,
  • ekonomické trendy.
 • Podnikové záznamy:
  • náklady kapitálu,
  • náklady logistických činností,
  • štandardné náklady.
 • Manažérske dáta:
  • reakcia konkurencie,
  • prognózy predaja,
  • budúce trendy v ponukách produktov,
  • nové trendy.
 • Operačné dáta:
  • platby dopravného,
  • história dopravy,
  • stav zásob,
  • záznamy o úveroch,
  • presuny produktov.

Mimoriadny význam využitia výpočtovej a informačnej technológie je pri zadávaní a vybavovaní objednávok. Cyklus vybavenia objednávky treba pokladať za čas od podania objednávky po obdržanie objednávaného tovaru zákazníkom.

Urýchlenie vybavenia objednávky vytvára zákazníkovi priestor na zníženie nákladov investovaných do zásob a vytvára mu celý rad ďalších výhod. V tomto smere je efekt rýchlosti a kvality informačného toku premenený do praktickej činnosti.

Cyklus vybavenia objednávky má dve časti:

 • jedna je priamo v dosahu výrobcu,
 • druhá je rozložená v grafickom operačnom systéme logistického reťazca.

Snaha o urýchlenie časti cyklu objednávky u výrobcu sa často ukazuje ako veľmi nákladná položka v porovnaní so skrátením cyklu, ktorý už nie je pod jeho priamou kontrolou. Skrátenie cyklu v podaní objednávky, preprave a prevzatí tovaru u zákazníka môže byť pri využití výpočtovej techniky a informačných systémov podstatne menej nákladné. K skráteniu cyklu dochádza na základe zrýchlenia komunikačných a organizačných procesov.

Uplatnenie informačných technológií v skladovom hospodárstve a pri riadení zásob má bezprostredný vplyv i na výšku zásob a spôsob ich udržiavania. Na základe presných informácií o jednotlivých položkách tovaru, vyhodnotenia histórie i aktuálnych pohyboch tovaru je možné určiť periodický proces objednávok, poistných zásob, zefektívniť a plánovite používať finančné zdroje.

Informatika je obsiahnutá v každej časti logistického systému a je spojovacím článkom riadiacich procesov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady