Logistická komunikácia, zdroje logistickej databázy pre rozhodovaciu činnosť, cyklus vybavenia objednávky :)

Vytvorené: 18. 04. 2020 Tlačiť

Hlavným súčasným trendom v komunikácií je rapídny nárast jej komplexnosti, automatizácie a rýchlosti.

Logistika sa v rámci svojho komunikačného procesu dotýka rady funkcií a organizácií. Pri logistickej komunikácií sa teda jedná hlavne o tieto  vzťahy:

 • Podnik a jeho dodávatelia a zákazníci.
 • Hlavné funkcie/útvary podniku, ako sú logistika, technické útvary, účtovníctvo, marketing a výroba.
 • Rôzne aspekty jednotlivých logistických aktivít, napr. koordinácia skladovania materiálu, zásob vo výrobe a hotových výrobkov.
 • Rôzne články logistického reťazca, ako sú sprostredkovatelia, druhotní zákazníci alebo dodávatelia, ktorí nemusia byť v priamom kontakte s podnikom.

Komunikácia predstavuje nutnú podmienku k efektívnemu fungovaniu akéhokoľvek systému.

Výborná úroveň komunikácie vo vnútri systému môže byť základom konkurenčnej výhody podniku.

Komunikácia je formou vyjadrenia záujmov a potrieb. Čím rýchlejšie a presnejšie prebehne komunikačný proces, tým skôr sa môže pristúpiť k realizácii vyjadreného záujmu.

V logistickom systéme riadenia toku materiálu a služieb schopnosť  využitia moderných komunikačných prostriedkov ako je výpočtová technika, fax, internet s adekvátnym programovým vybavením sa stáva významnou konkurenčnou výhodou. Kvalita a rýchlosť informačných tokov významne ovplyvňujú schopnosť :

 • výrobcu poskytovať rýchle a spoľahlivé doby cyklov objednávok,
 • zefektívniť  dopravu,
 • dosiahnuť čo najnižšiu hladinu zásob.

K najdôležitejším zdrojom logistickej databázy pre rozhodovaciu činnosť patria:

 • Systém vybavovania objednávok:
  • rozmiestnenie zákazníkov,
  • história objednávok zákazníka,
  • obchodní zástupcovia,
  • obraty a stav objednávok.
 • Externé dáta o priemyselnom odvetví:
  • podiely na trhu,
  • súčasná ponuka produktov,
  • demografické trendy,
  • ekonomické trendy.
 • Podnikové záznamy:
  • náklady kapitálu,
  • náklady logistických činností,
  • štandardné náklady.
 • Manažérske dáta:
  • reakcia konkurencie,
  • prognózy predaja,
  • budúce trendy v ponukách produktov,
  • nové trendy.
 • Operačné dáta:
  • platby dopravného,
  • história dopravy,
  • stav zásob,
  • záznamy o úveroch,
  • presuny produktov.

Mimoriadny význam využitia výpočtovej a informačnej technológie je pri zadávaní a vybavovaní objednávok. Cyklus vybavenia objednávky treba pokladať za čas od podania objednávky po obdržanie objednávaného tovaru zákazníkom.

Urýchlenie vybavenia objednávky vytvára zákazníkovi priestor na zníženie nákladov investovaných do zásob a vytvára mu celý rad ďalších výhod. V tomto smere je efekt rýchlosti a kvality informačného toku premenený do praktickej činnosti.

Cyklus vybavenia objednávky má dve časti:

 • jedna je priamo v dosahu výrobcu,
 • druhá je rozložená v grafickom operačnom systéme logistického reťazca.

Snaha o urýchlenie časti cyklu objednávky u výrobcu sa často ukazuje ako veľmi nákladná položka v porovnaní so skrátením cyklu, ktorý už nie je pod jeho priamou kontrolou. Skrátenie cyklu v podaní objednávky, preprave a prevzatí tovaru u zákazníka môže byť pri využití výpočtovej techniky a informačných systémov podstatne menej nákladné. K skráteniu cyklu dochádza na základe zrýchlenia komunikačných a organizačných procesov.

Uplatnenie informačných technológií v skladovom hospodárstve a pri riadení zásob má bezprostredný vplyv i na výšku zásob a spôsob ich udržiavania. Na základe presných informácií o jednotlivých položkách tovaru, vyhodnotenia histórie i aktuálnych pohyboch tovaru je možné určiť periodický proces objednávok, poistných zásob, zefektívniť a plánovite používať finančné zdroje.

Informatika je obsiahnutá v každej časti logistického systému a je spojovacím článkom riadiacich procesov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady