Znázornenie elektrického obvodu, elektrické schémy, schematické značky, pravidlá kreslenia elektrických obvodov :)

Vytvorené: 19. 01. 2020 Tlačiť

Nevyhnutnou súčasťou výroby, montáže a údržby elektrotechnických zariadení je technická dokumentácia. Jej rozsah a prevedenie sú predpísané normami.

Pre elektrické zapojenie a pre vysvetlenie elektrickej funkcie sa kreslia elektrické schémy. 

Elektrické schémy môžeme rozdeliť na vysvetľujúce a vykonávacie. Vysvetľujúce schémy môžeme ďalej rozdeliť na blokové, prehľadové, náukové a obvodové. Vykonávacie schémy môžeme rozdeliť na prepojovacie a situačné. Zásadou pri kreslení musí byť prehľadnosť schémy, t.j. kreslenie bez zbytočného kríženia vodičov a s použitím schematických značiek. Ak sa skladá zariadenie z niekoľkých funkčných častí, možno ho rozdeliť na samostatné jednotky a kresliť ich ako samostatná schémy. 

Pre jednoduchšie kreslenie elektrických obvodov používame schematické značky (normalizovanej symboly), z ktorých zostavujeme elektrické schémy. 

Schematické značky sú normalizované symboly prvkov, súčiastok, strojov, prístrojov a zariadení, napríklad spotrebičov, spínačov, rezistorov alebo vodičov na zostavenie elektrických obvodov. Značky označujú elektrické funkcie prvkov, nedávajú však informáciu o konštrukčnom a technologickom prevedení prvkov. Pomocou schematických značiek možno elektrické obvody prehľadne zakresliť. 

Pravidlá kreslenia elektrických obvodov

Značky možno umiestniť bez ohľadu na skutočné rozloženie prvkov v obvode. Odporúča sa ich vodorovná alebo zvislá poloha. Prepojenie prvkov v schéme zodpovedá skutočnému zapojeniu. Funkcia zapojenia musí byť v každom prípade dobre zreteľná. Zariadenie a jednotlivé prístroje sa v schémach kreslia v základnom stave, t.j. v stave, ktorý zaujmú bez pôsobenia vonkajších vplyvov. 

Voľba kreslenia veľkosti schematických značiek závisí od požiadaviek dobrej prehľadnosti celej schémy. Značky spojov, vodičov a vedenie sa majú kresliť rovnakou hrúbkou čiar. Rôzne hrúbky sa používajú iba tam, kde to prispeje k prehľadnosti. U vodorovne kreslených značiek sa odporúča písať označenie súčiastky nad schematicky značkou, u zvisle kreslených súčiastok vľavo od značky, vpravo od nej alebo po oboch ich stranách. Miesto kde dochádza k vetvenia vodičov a v mieste galvanického spojenia sa značí v schéme bodkou presahujúcej priemerom šírku čiary predstavujúcu vodič.

 

Príklady schematických značiek

 

Názorné zobrazenie jednoduchého elektrického obvodu

 

Schéma zapojenia jednoduchého elektrického obvodu
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady