História tlače (v rokoch), kamenné knižnice, doskotlač, kníhtlač, ručná sadzba, medirytina, počítačová sadzba, digitálna tlač :)

Vytvorené: 13. 03. 2019 Tlačiť

Hlavným popudom vzniku tlače bola potreba a úsilie sprístupniť väčšiemu okruhu ľudí myšlienky a skutočnosti, ktoré sa už zaznamenali písmom, teda rozmnožovať ich na vhodných, ľahko prenosných materiáloch. Písmo a tlač už dnes nemožno od seba oddeliť.

V dlhých etapách ich tisícročného vývoja rozlišujeme tieto stupne:

 • Vznik predchodcov písma,
 • Zrod rukou písaných, kreslených alebo inak utváraných písiem,
 • Objav kovových tlačových písmen, ktoré sa ručne odlievajú a zostavujú do riadkov a podobajú sa ručne písaným písmam,
 • Súčasný vznik tlače z týchto kovových znakov (kníhtlače) v Európe v 15. storočí n.l.,
 • Objavy ďalších tlačových techník v 19. a 20. storočí.

 

Pravek - za prvé stopy techniky tlače pokladáme primitívne pečiatky, ktorými si dávni lovci ozdobovali kože a stany.

Obdobie Babylónskej ríše – aj babylonské pečate vtlačované do mäkkej hliny a razidlá mincí pripomínajú tlač.

Už 4. tisícročí p.n.l. – vyrábali starí Egypťania z drene rastliny Šachor papyrusový (Cyperus papyrus) papyrus.

V 1. storočí n.l. – Číňania vynašli papier. Vyrábaný bol z kôry moruše s pridaním ľanu, juty alebo konope. V mnohom tak pripomínal dnešný kancelársky papier. Presný postup výroby papiera, podobne ako receptúra, boli samozrejme utajované a k ich odhaleniu napokon prispela až arabská expanzia na východ.

V 3. storočí p.n.l. – starí Asýrčania používali vtlačované pečiatky na jednoduché znaky klinového písma.

Za oblasť vynálezu tlače sa dodnes považuje Ďaleký východ, stará Čína, Kórea, a Japonsko. Od 2. storočia – sa v Číne používali kamenné platne, a vznikli tzv. „kamenné knižnice“. V 6. storočí - používali drevené dosky a v 9. storočí kovové platne. Išlo o techniku doskotlače. V Európe sa doskotlač zaviedla omnoho neskôr[1].

Od 5. storočia – namiesto papyrusu sa začal používať drahý pergamen.

Začiatkom 11. storočia – sa v Číne uskutočnil prvý pokus o zostrojenie jednoduchej tlačiarne. Keramické znaky poukladali na kovový plát a zafixovali voskom. Po tlači sa vosk roztopil a znaky sa mohli poukladať nanovo. Nápad sa ale neujal[2].

V 12. storočí – sa začala výroba papiera v Španielsku a Taliansku, odkiaľ sa v 13. storočí rozšírila do celej Európy.

Až v 15. storočí – v Európe vynašiel Johannes Gutenberg (1400-1468) techniku tlače, ktorej princípom bola vlastne tvorba stavebnice z voľne zostavovateľných znakov. Znaky a písmená sa pred tlačou uzavreli do formy a po tlači opätovne rozobrali a použili na zostavenie inej formy. Táto technika sa nazýva kníhtlač. Je to taktiež technika tlače z výšky.

 

Johannes Gutenberg

 

Postupne – sa Gutenbergov vynález rozšíril do celej Európy a neskôr sa zdokonaľoval najmä vznikom nových antikvových písmen. Práca s kovovými odliatymi kolkami jednotlivých písmových znakov, ich zostavovane do slov, viet, riadkov, odstavcov, stĺpcov a stránok sa nazýva ručná sadzba. Nezmenila sa asi 450 rokov až do konca 19. storočia.

 

Alois Senefelder

 

Na konci 18. storočia – pražský rodák Alois Senefelder (1771-1834) ponúkol verejnosti techniku, ktorá dávala tlačenému obrazu rovnaké možnosti ako slovu. Išlo o litografiu (kameňotlač). Keď roku 1826 Senefelder urobil prvú viacfarebnú tlač, stala sa litografia definitívnym víťazom vo výrobe tlačeného obrazu.

 

Litografická tlač

 

Na konci 19. storočia – boli vynájdené sádzacie stroje na horúcu sadzbu, ktorá sa odlievala z olova a jeho zliatin. Ručná sadzba sa nahradila strojovou sadzbou. Na tlač ilustrácií starí tlačiari používali techniku drevorez a drevoryt neskôr medirytinu, kde sa kresba vyhlbuje do medi.

V priebehu 19. a 20. storočia – boli objavené alebo zdokonalené rôzne tlačové techniky: ofsetová tlač roku 1905, priama tlač z plochy, hĺbkotlač roku 1890, svetlotlač, ofsetová svetlotlač, sieťotlač (šablónová tlač).

Od druhej polovice 60. rokov 20. storočia – sa v polygrafii vo veľkom rozsahu využívajú počítače. Pri počítačovej sadzbe sa text a grafika kombinujú na monitore počítača.  

V prvej polovici 90. rokov – sa na trhu objavila, a stále sa vyvíja, nová technika tlače, tzv. digitálna tlač. Obsah tlače vstupuje do tlačového stroja, ovládaného vlastným počítačom, v digitálnej forme. Zobrazenie sa na potláčanom materiáli vytvára s využitím princípov elektrografie, ink-jetu, iónografie, magnetografie, elektrostatickej tlače a iných. Namiesto tlačovej farby sa používajú tonery a pri tvorbe zobrazenia sa nepoužíva tlak.

[1] Všetky doteraz spomínané techniky tlače rátame do techniky tlače z výšky. Nevýhodou doskotlače bolo, že dosky a platne so znakmi sa dali použiť len raz. Ak chceli vytlačiť inú sústavu znakov alebo inú ilustráciu museli vyrobiť aj novú platňu.
[2] Možno aj preto, že čínska abeceda pozostáva zo 100 tisíc znakov (v súčasnosti sa používa okolo 5 000).

História knihy, jej vznik a vývoj

Zdroje
Použitá, citovaná a doporučená literatúra:
• https://tlaclacnejsie.sk/viac-o-tlaci/historia-tlace/,
• https://referaty.aktuality.sk/vznik-a-vyvoj-knihtlace/referat-5123,
• http://blog.imageposter.eu/strucna-historia-digitalnej-tlace-1-cast-desktopove-tlaciarne/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady