Motivácia zamestnancov :)

Vytvorené: 13. 03. 2019 Tlačiť

Téma motivácie zamestnancov je výnimočne dôležitá pre manažérov a nadriadených. Dobre motivovaný zamestnanec „hory prenáša“. Svojím pracovným nasadením pomôže prekonať akékoľvek ekonomické turbulencie. 

Mýty o motivácii rozšírené medzi manažérmi

1. mýtus: Môžem motivovať ľudí. V skutočnosti nie. Musia sa motivovať sami. Vaším cieľom by malo byť vytvorenie prostredia, kde budú čo najlepšie motivovaní.

2. mýtus: Peniaze sú dobrou motiváciou. V skutočnosti nie. Základným cieľom je pochopiť motiváciu každého vášho zamestnanca.

3. mýtus: Strach je prekliato dobrou motiváciu. Na veľmi krátku dobu. Nezdá sa, že by veľa kriku zo strany šéfa „zapálilo iskru medzi zamestnancami“ na dlhú dobu.

4. mýtus: Viem, čo motivuje mňa, tak teda viem aj, čo motivuje mojich zamestnancov. V skutočnosti nie. Rôzni ľudia sú motivovaní rôznymi vecami. Znova: základným cieľom je pochopiť, čo motivuje každého vášho zamestnanca.

5. mýtus: Rastúce uspokojenie z práce znamená rastúci pracovný výkon. Výskumy dokazujú, že tomu tak nevyhnutne vôbec nemusí byť. Pokiaľ ciele firmy nie sú spojené s cieľmi zamestnancov, potom zamestnanci nepracujú efektívne smerom k poslaniu firmy.

6. mýtus„Nedokážem pochopiť motiváciu zamestnancov - je to celá veda“. No nie je to celkom pravda. Existuje niekoľko základných krokov, ktoré môžete podniknúť na dlhej ceste smerom k podpore svojich zamestnancov, aby sa sami motivovali k lepšiemu pracovnému výkonu. 

Základné pravidlá motivácie

1. Motivovanie zamestnancov začína motiváciou samých seba. Spravidla, ak nenávidíte svoju prácu, zdá sa vám, že aj vaši podriadení ju nenávidia. Ak ste veľmi vynervovaný, zdá sa vám, že aj ostatní sú v strese. Nadšenie je nákazlivé. Ak ste nadšený svojou prácou, je to pre ostatných jednoduchšie sa pre ňu nadchnúť. Pred tým, ako začnete s učením sa, ako pochopiť motiváciu ostatných, skúste pochopiť svoju vlastnú motiváciu. Takže, čo Vás motivuje? Čas strávený s rodinou, uznanie, dobre vykonaná práca, služba verejnosti, vzdelávanie a podobne? Ako je vaša práca usporiadaná, aby podporila vašu vlastnú motiváciu? Čo môžete urobiť, aby ste zlepšili vlastnú motiváciu?

2. Vždy pracujte na prepojení cieľov firmy s cieľmi zamestnancov. Zamestnanci môžu byť zapálení pre svoju prácu a môžu tvrdo pracovať. Ale pokiaľ výsledky práce neprispievajú k cieľom firmy, potom firma nie je na tom o nič lepšie, ako keby jej zamestnanci sedeli so založenými rukami. Dokonca možno horšie. Z tohto dôvodu je zásadne dôležité, aby manažéri a nadriadení pracovníci vedeli, čo chcú od svojich zamestnancov. Preferencie môžu byť sformulované prostredníctvom firemných cieľov. Určenie firemných cieľov sa zvyčajne odohráva počas strategického plánovania. Nech už podniknete akékoľvek kroky na podporu motivácie svojich zamestnancov, uistite sa, že aj ciele zamestnancov sú prepojené s firemnými cieľmi.

3. Kľúčovým prvkom pri motivovaní zamestnancov je pochopenie toho, čo motivuje každého z nich. Môžete to zistiť tak, že sa ich priamo spýtate, vypočujete ich alebo ich budete pozorovať.

4. Uvedomte si, že podpora motivácie zamestnancov je proces, nie úloha. Firma sa nestále mení, práve tak ako zamestnanci. Pokiaľ sa pozeráte na udržanie motivácie zamestnancov, ako na nestále pretrvávajúci proces, potom budete omnoho spokojnejší a motivovanejší.

5. Podporujte motiváciu zamestnancov využitím organizačného systému (napríklad stratégie a postupy) - nespoliehajte sa len na dobré úmysly. Nedôverujte len pestovaniu silných medziľudských vzťahov medzi zamestnancami, aby ste im pomohli s motiváciou. Charakter týchto vzťahov sa veľmi rýchle a zásadne môže zmeniť. Napríklad pod vplyvom stresu. Namiesto toho využite spoľahlivé a dôsledné systémy na pracovisku, ktoré napomáhajú pri motivácii zamestnancov, firemné stratégie a postupy podobne. Systémy by mali byť jasné pre každého a samozrejme, vytvorené na princípe rovnakého zaobchádzania.   

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady