Ako hodnotiť pracovný výkon zamestnancov? :)

Vytvorené: 09. 03. 2019 Tlačiť

Ako hodnotiť zamestnancov? Na čo sa zamerať?

Návod by ste mohli nájsť v nasledujúcej smernici: 

CHARAKTERISTIKA KRITÉRIÍ
Počet bodov x Kritérium
VÝKONNOSŤ, KVALITA PRÁCE
4   Stabilné vysoké výkony s dodržaním všetkých pravidiel a kvalitatívnych kritérií
3   Výkonnosť bez väčších výkyvov so stabilnou úrovňou kvality
2   Priemerná výkonnosť s prijateľnou kvalitou
1   Nestabilná výkonnosť
SAMOSTATNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ V PRÁCI
4   Mimoriadne spoľahlivý a samostatný, zverené úlohy plní načas
3   Pracuje spoľahlivo a načas
2   Občas vyžaduje odborné pokyny, pracuje presne podľa návodu
1   Nesamostatný, vyžaduje kontrolu, treba ho viesť
TVORIVOSŤ A INICIÁTÍVA  
4   Iniciatívne tvorivo myslí, hľadá originálne a optimálne riešenia zverených úloh, je všestranne iniciatívny pri riešení problémov súvisiacich s jeho činnosťou
  Tvorivo myslí, ak je k tomu vedený, iniciatívny len v rámci úloh, ktoré dostal
  Príležitostne vie prísť s dobrým nápadom, potrebuje nabádanie k iniciatíve
  Bez výraznejších tvorivých schopností, málo iniciatívy, odmieta prácu nad rámec povinností
ZMYSEL PRE SPOLUPRÁCU A KOMUNIKATÍVNOSŤ  
4   Vždy podľa potreby spolupracuje a efektívne komunikuje
3   Spoluprácu aktívne nevyhľadáva, v prípade potreby vie nájsť spoločnú reč
2   Presadzuje jednostrannú komunikáciu výhodnú predovšetkým preňho
1   Nespolupracuje a nekomunikuje, ani keď to vyžaduje riešenie úloh
ZÁUJEM O ĎALŠÍ ODBORNÝ ROZVOJ
4   Prekračuje požiadavky odbornej pripravenosti, má záujem o svoj odborný rozvoj, k profesnému rozvoju využíva aj svoj voľný čas
3   Má záujem o doškoľovanie v rámci ponúkaných podnikových aktivít
2   Neprejavuje záujem o odborný rozvoj, ale občas dokáže na sebe zapracovať
1   Nemá záujem o odborný rozvoj, aktivity s týmto obsahom nevyhľadáva, odmieta
VZŤAH K ZAMESTNÁVATEĽOVI
4   Iniciatívne sa zaujíma o problematiku firmy, je venovať ich riešeniu i úsilie navyše a presadzuje záujmy zamestnávateľa
3   Má dobrý vzťah k zamestnávateľovi, v prípade potreby je ochotný pomôcť aj nad rámec svojich povinností
2   Rešpektuje záujmy zamestnávateľa, neprejavuje snahu pomôcť v kritických situáciách
1   Pracuje bez záujmu a ochoty v kritických situáciách
RIADIACE SCHOPNOSTI  
4   Správne organizuje prácu a motivuje kolektív, má výraznú neformálnu autoritu
3   Má predpoklady pre efektívne riadenie, väčšinou správne organizuje prácu, nie vždy dokáže správne motivovať kolektív, má dobrú formálnu autoritu
2   Pri riešení operatívnych úloh má sklony robiť prácu radšej sám, ako ju určiť iným, v rozhodujúcich situáciách však dokáže mobilizovať kolektív
1   Riadenie pracovného kolektívu mu spôsobuje problémy, nedarí sa mu vytvoriť vlastnú autoritu
VÝSLEDKY RIADENÉHO KOLEKTÍVU
4   Úlohy plní včas a kvalitne, často s neočakávaným prístupom, má schopnosť podávať mimoriadne výkony
3   Úlohy splnené načas a kvalitne s občasným výskytom drobných nedostatkov, problémy spôsobujú neplánované úlohy
2   Snaha o kvalitné plnenie úloh, výsledky sú však kolísavé, neschopnosť objektívne posúdiť úroveň odovzdanej práce
1   Výsledky kolektívu sú pod úrovňou ostatných kolektívov, snaha ospravedlňovať zlé výsledky „objektívnymi príčinami“
ODBORNÁ ÚROVEŇ
4   Výborné výsledky znalostí a skúsenosti, ktoré priebežne využíva
3   Dobrá znalosť problematiky, menej skúseností
2   Povrchné odborné znalosti, v rade situácií je neistý
1   Nemá odborné znalosti na požadovanej úrovni
OCHOTA PREVZIAŤ ÚLOHY
4   Dobre chápe potreby a úlohy zamestnávateľa, je vysoko iniciatívny
3   Pridelené úlohy plní dobre a načas, v prípade mimoriadnych úloh je potrebná vhodná iniciatíva 
2   Väčšinou úloh dobre a načas, v prípade mimoriadnych úloh je potrebná vhodná iniciatíva
1   Úlohy plní nedostatočne, pri ich plnení má sklon skôr k protiargumentom
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie Dualna akademia prihlaska Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Dualna akademia prihlaska Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady