Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 29. 12. 2018 Tlačiť

Z doby bronzovej – sa zachovalo veľa predmetov, ktoré svedčia o tom, že boli sústružené zvláštnymi sústruhmi. Predmet sa zrejme otáčal slučkou lukovej tetivy ako pri lukovom vrtáku.

Sústruh ostal odvtedy až dodnes najdôležitejším obrábacím nástrojom.  

Sústruženie v minulosti

Okolo roku 1250 – sa pri sústružení používalo šliapadlo, od ktorého viedol povraz slučkou okolo dreveného obrobku k zavesenej pružnej žrdi, ktorá pôsobila ako vratné pero. Sústružníkovi sa tak uvoľnili obe ruky pre prácu s nožom. 

Okolo roku 1350 – na pohon sústruhov sa okrem šliapadiel začala používať aj vodná sila.   

Sústruhy z 13. a 14. storočia

Ešte pred rokom 1480 – dochádza k zdokonaleniu sústruhov. Prvý raz sa na nich zjavujú primitívne suporty opatrené nožmi.  

Moderné suporty spôsobili revolúciu obrábacej techniky až po roku 1800.

Návrh sústruhu Leonarda
da Vinciho z roku 1500

Z roku 1568 – pochádza vyobrazenie vretenového sústruhu s pohybom cez pohyblivé vreteno, ku ktorému bol pevne pripevnený obrobok.

Dvojrýchlostný sústruh zo 17. storočia
Sústruh podľa Josepha Moxona z roku 1680

Koncom 17. storočia – sa čoraz častejšie začali používať vretenové sústruhy s vodiacou skrutkou na rezanie drevených závitov a na sústruženie profilovaných drevených predmetov podľa šablón.

V princípe boli známe už v 16. storočí, ale až po sto rokoch prenikli do výroby.     

V rokoch 1794-1800 – Angličan Henry Maudslay (1771-1831) značne zdokonalil kovový sústruh so suportom. Jeho suport bol pevne vedený a mohol sa posúvať v dvoch smeroch, pozdĺž obrábaného predmetu i kolmo naň. Sústruh po roku 1800 prispôsobili na rezanie závitov. Maudslayov sústruh umožnil presne opracovávať predmety a tvorí základ modernej strojárskej výroby, ktorá sa odvtedy začala mohutne rozvíjať. 

Na konci 18. storočia – nemecký mechanik Georg Friedrich Reichenbach (1771-1826) konštruktér astronomických a zememeračských prístrojov, zostrojoval sústruhy s vodiacimi suportami na výrobu presných vedeckých prístrojov.

Sústruženie a vŕtanie v 18. storočí

 

Obrázok z knihy z roku 1806
Sústruh a sústružník

Roku 1818 – Thomas Blanchard (1788-1864) zostrojil v Amerike prvý kopírovací sústruh na sústruženie nepravidelných tvarov. 

Roku 1839 – Švajčiar Johann Georg Bodmer (1787-1864) vynašiel karuselový sústruh so zvislým vretenom. Bodmer významne prispel k zdokonaleniu rôznych obrábacích strojov a k normalizovaniu výmenných súčiastok. 

Roku 1850 – v strojárňach v USA začali zavádzať revolverové sústruhy, na ktorých možno robiť celý rad operácií. 

Po roku 1860 – v americkom strojárstve sa začali uplatňovať automatické sústruhy s radom samočinne zapojovaných nožov.

Sústruh spoločnosti Rivett z roku 1887

Okolo roku 1895 – v strojárskej výrobe sa začali zavádzať prvé automatické viacvretenové sústruhy na celý rad operácií. 

Sústruh Lorch z prelomu 19. a 20. storočia

 

Sústruh spoločnosti Lorch z roku 1910

 

Sústruh spoločnosti Lorch z 20.rokov 20.storočia

Roku 1948 – sa objavili prvé konštrukcie elektrónkových sústruhov. 

Sústruhy spoločnosti Rivett z rokov 1946 a 1949
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady