Vytvorené: 31. 08. 2018 Tlačiť

Výsledkom merania s číslicovými meracími prístrojmi je číselná hodnota meranej veličiny. V analógových meracích prístrojoch prevádza údaj výchylky na číslo pozorovateľ.

Číslicové meracie prístroje udávajú meranú veličinu priamo číselným údajom.

Číslicové meracie prístroje sú elektrické prístroje so samočinným zobrazením číslicového údaja. Veľkosť meranej veličiny X sa určuje jej porovnaním s hodnotou normálu v meracom člene. Potom dochádza ku kódovaniu takto získanej veličiny do príslušného tvaru. Výsledok sa zobrazí číslom na výstupnom člene. Postup činností riadi riadiaci člen.

Existujú prístroje, ktoré merajú na princípe analógových prístrojov a údaj vyhodnocujú číselne. Tieto prístroje sú podstatne jednoduchšie (napríklad elektronické frekventometry).

Merací rozsah a chyba prístroja majú rovnaký význam ako pri analógových prístrojoch. Merací rozsah je súčasne aj rozsahom stupnice. Pojem citlivosti a konštanty nemá v meracích číslicových prístrojoch význam, lebo meraná veličina sa udáva priamo číselnou hodnotou.

Číslicové meracie prístroje obsahujú ukazovacie zariadenie tvorené žiarovkami, výbojkami, svietiacimi diódami alebo kvapalnými kryštálmi. Niektorými vlastnosťami značne prevyšujú analógové prístroje.

Hlavné výhody číslicových prístrojov sú:

a) veľmi presné odčítanie údajov, ktoré závisí od počtu miest číselného údaja, konštrukcia ukazovacích zariadení analógových prístrojov umožňuje odčítať s presnosťou maximálne 0,1 % a číselný údaj je možné odčítať presnejšie i z väčšej vzdialenosti a rôzneho zorného uhla.

b) možnosť zaznamenávania údaja číslicovou výpočtovou technikou a tiež prenos na väčšie vzdialenosti vhodnou spojovacou cestou (diaľkové merania).

Ako každé iné prístroje a zariadenia používané v elektrotechnike majú aj číslicové meracie prístroje niekoľko nevýhod, z ktorých najdôležitejšie sú:

a) vysoká cena a zložitosť prístroja, ktorá podmieňuje aj väčšiu pravdepodobnosť výskytu porúch,

b) potreba vonkajšieho napájacieho zdroja obyčajne z rozvodnej siete, čo obmedzuje výber miesta pre meranie,

c) zlá orientácia pri rýchlych zmenách meranej veličiny.

Napriek nevýhodám sú už dnes číslicové meracie prístroje v meracej technike veľmi rozšírené a svojimi vlastnosťami sa presadzujú aj do iných odborov vedy a techniky.

Multimeter, Avomet

 

< x x Elektrické meracie prístroje
x >
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady