Autor: Mário Jurik

Vytvorené: 26. 08. 2018 Tlačiť

1. Uveďte zásady kreslenia čiar.

2. Uveďte druhy noriem u nás používaných.

3. Napíšte rozmery formátu výkresu (orezaná kópia) a orezaného originálu A3 A4.

4. Ktorý spôsob zobrazovania je najvhodnejší pre výrobné výkresy?

5. Ktoré spôsoby zobrazovania dávajú názorné obrazy súčiastok?

6. Vymenujte všetky priemety pri pravouhlom premietaní na tri priemetne.

7. Vysvetlite, čím sa líšia priemety na výkrese od priemetov v nárysni, pôdorysni a bokorysni?

8. Ktoré priemety súčiastok nazývame združené priemety?

9. Opíšte, ako zostrojíme šikmý priemet predmetu.

10. Definujte elipsu, hyperbolu a parabolu.

11. Ako vznikajú prieniky?

12. Kedy zostrojujeme prieniky presne a kedy ich kreslíme iba zjednodušene?

13. Vysvetlite, čo je normálny rez telesa?

14. Vysvetlite, čo nazývame sieť telesa?

15. Koľko priemetov treba na zobrazenie súčiastky?

16. Ktorý priemet pri zobrazovaní súčiastky pokladáme za základný?

17. Kedy kreslíme osi súmernosti?

18. Uveďte sústavy kótovania.

19. Ako sa kótujú veľmi malé rozmery?

20. Akým spôsobom kótujeme priemery a polomery?

21. Uveďte, ako kótujeme uhly?

22. Uveďte zásady kótovania oblúkov.

23. Ako kótujeme štvorhrany a šesťhrany?

24. Uveďte čo sú nekótované rozmery?

25. Kedy používame tabuľkové kótovanie?

26. Vymenujte, aké druhy strojových súčiastok poznáte?

27. Čo je drsnosť povrchu?

28. Vysvetlite, čo je to pozdĺžna a priečna drsnosť povrchu?

29. Vymenujte praktický rad drsností?

30. V akých jednotkách udávame drsnosť povrchu na výkresoch?

31. Vysvetlite, ako umiestňujeme značky drsnosti povrchu na výkrese?

32. Vysvetlite, čo je upravený povrch?

33. Na ktorých plochách neoznačujeme drsnosť povrchu?

34. Vysvetlite, čo je tolerancia a od čoho závisí je veľkosť?

35. Vysvetlite, čo je menovitý rozmer, horný a dolný rozmer súčiastky.

36. Vymenujte druhy medzných odchýlok.

37. Uveďte, koľko stupňov presnosti určuje STN a ako sa označujú?

38. Vysvetlite, čo znamená nulová čiara a ako sa vzhľadom na ňu zobrazujú kladné a záporné odchýlky.

39. Vysvetlite, čo rozumieme pod uložením.

40. Aké druhy uloženia poznáte a čím sa od seba líšia?

41. Vysvetlite čo je tolerančná sústava jednotnej diery a čo je tolerančná sústava jednotného hriadeľa.

42. Vysvetlite ako predpisujeme uloženie na výkresy zostáv.

43. Vysvetlite, ako určíme v uložení s vôľou najväčšiu a najmenšiu vôľu.

44. Vysvetlite, ako určíme v uložení s presahom najväčší a najmenší presah.

45. Vysvetlite ako sa tolerujú uhly.

46. Vysvetlite spôsoby zapisovania odchýlok tvaru a polohy plôch na výkresoch.

47. Ktoré údaje o materiáli sa musia zapisovať na výkrese?

48. Vysvetlite, ako sa označujú druhy materiály na výkrese?

49. Ako sa na výkrese označuje plochá tyč prierezu T a I?

50. Ako sa zapisuje označenie tepelného spracovania?

51. Vysvetlite, ako označujeme na výkrese dĺžku materiálu?

52. Opíšte, ako si zvolíme východiskový materiál.

53. Vymenujte normalizované profily závitov a ich označenie.

54. Ako znázorňujeme normalizované závity?

55. Vysvetlite, ako kreslíme nenormalizované závity?

56. Vysvetlite, ako znázorňujeme funkčnú dĺžku závitu?

57. Čo nazývame dĺžkou závrtky?

58. Ako kreslíme normalizované spojovacie čapy na výkresoch zostáv?

59. Aká je kužeľovitosť normalizovaného kužeľového kolíka?

60. Ako kreslíme kolíky na výkresoch zostáv?

61. Ako kótujeme dieru pre kužeľový kolík?

62. Podľa ktorých rozmerov priraďujeme k čapom a skrutkám závlačky?

63. Ako sa zobrazuje závlačka na výkrese zostavy?

64. Udajte, ktoré rozmery sa uvádzajú v označení normalizovaného pozdĺžneho klina a pera.

65. Udajte, aký úkos má horná plocha normalizovaných pozdĺžnych klinov.

66. Vysvetlite, ako sa kreslí pozdĺžny klin (pero) na výkrese zostavy.

67. Ako umiestňujeme na výrobných výkresoch priečne rezy alebo prierezy hriadeľov?

68. Ako sa na výrobných výkresoch označujú strediace jamky?

69. Ako znázorňujeme drážkové hriadele a náboje?

70. Ako sa kreslia valivé ložiská na výkresoch zostáv?

71. Ako kreslíme tvarovo jednoduché ozubené kolesá na výrobných výkresoch súčiastok.

72. Ako sa v pohľade kreslia hlavové a rozstupové plochy ozubených kolies.

73. Udajte, ako sa zobrazuje ozubené súkolesie.

74. Vysvetlite rozdiel medzi priamym a nepriamym nitovaním.

75. Vymenujte údaje v označení zvaru?

76. Ako sa udávajú rozmery zvarov?

77. Kedy kreslíme súčiastku alebo zostavu na niekoľkých výkresových listoch?

78. Aké požiadavky sa kladú na výrobný výkres?

79. Podľa ktorých výkresov sa vyrábajú súčiastky?

80. Kedy kreslíme samostatné výkresy súčiastok?

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady