O kontrole - 6. Klasifikačné kritériá kontroly :)

Autor: Jana Čičillová

Vytvorené: 20. 08. 2017 Tlačiť

Kontrola je klasifikovaná podľa rôznych kritérií a prístupových metód, prostredníctvom ktorých možno vykonať rozlišovanie typov kontrolných činností, čiže klasifikáciu procesu kontroly. Požiadavky na výkon kontrolnej činnosti možno považovať za východiská jej klasifikácie. K fundamentálnym požiadavkám na kontrolu patria nasledovné[1]:

Objektivita 

 • Ide o požiadavku kladenú na kontrolu v záujme pravdivého zistenia status quo, ktorá smeruje k zisteniu skutočného stavu predmetu kontroly. Jej obsahom je nevyhnutnosť posudzovania predpokladaných skutoční so skutočnosťou z pozícií neutrálnosti kontrolovaného subjektu.

Odbornosť

 • Sumarizuje požiadavky na kvalifikované kreovanie personálneho manažmentu kontrolných orgánov. Pri tejto podmienke sa vyžaduje vzdelanie, morálny profil, skúsenosti, bezúhonnosť a permanentné vzdelávanie.

Rozhodnosť

 • Kontrolný proces musí byť vedený metodicky, rozvážne, plánovito, takticky, rýchlo. Vyžaduje sa vysoká miera profesionality práce kontrolórov s potrebnými informáciami.

Včasnosť

 • Potrebná je včasnosť začatia kontroly a včasnosť sformulovania záverov, vydania rozhodnutí a neodkladnosť aplikovania návrhov, záverov kontroly.

Hospodárnosť

 • Požiadavka na vykonávanie kontroly takými subjektmi, postupmi, metódami a prostriedkami, ktoré garantujú vysokú mieru efektivity kontroly, aby nevznikali zbytočné materiálne a finančné náklady, ako tie, ktoré sú na úspešný výkon kontroly nevyhnutné.

Operatívnosť

 • Požiadavka, ktorá podporuje prispôsobenie sa meniacim podmienkam, meniacemu sa stavu predmetu kontroly, správaniu kontrolovaného subjektu.

Zákonnosť

 • Podmienka dodržiavania ľudských práv kontrolovaných osôb. Nedovolenosť výkonu kontroly v rozpore s platnými právnymi predpismi, umožňujúca objektu kontroly využiť právo napadnutia výsledkov kontroly. Nedodržanie požiadavky môže vyústiť do neplatnosti a neaplikovateľnosť stanovených záverov, nepoužiteľnosti zistených poznatkov. Porušenie zakladá až nepoužiteľnosť a neplatnosť kontroly.
[1] KRÁLIK, J. - KÚTIK, J. 2013. Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie). s. 157-158.  s. 90-91.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady