O kontrole - 6. Klasifikačné kritériá kontroly :)

Autor: Jana Čičillová

Vytvorené: 20. 08. 2017 Tlačiť

Kontrola je klasifikovaná podľa rôznych kritérií a prístupových metód, prostredníctvom ktorých možno vykonať rozlišovanie typov kontrolných činností, čiže klasifikáciu procesu kontroly. Požiadavky na výkon kontrolnej činnosti možno považovať za východiská jej klasifikácie. K fundamentálnym požiadavkám na kontrolu patria nasledovné[1]:

Objektivita 

 • Ide o požiadavku kladenú na kontrolu v záujme pravdivého zistenia status quo, ktorá smeruje k zisteniu skutočného stavu predmetu kontroly. Jej obsahom je nevyhnutnosť posudzovania predpokladaných skutoční so skutočnosťou z pozícií neutrálnosti kontrolovaného subjektu.

Odbornosť

 • Sumarizuje požiadavky na kvalifikované kreovanie personálneho manažmentu kontrolných orgánov. Pri tejto podmienke sa vyžaduje vzdelanie, morálny profil, skúsenosti, bezúhonnosť a permanentné vzdelávanie.

Rozhodnosť

 • Kontrolný proces musí byť vedený metodicky, rozvážne, plánovito, takticky, rýchlo. Vyžaduje sa vysoká miera profesionality práce kontrolórov s potrebnými informáciami.

Včasnosť

 • Potrebná je včasnosť začatia kontroly a včasnosť sformulovania záverov, vydania rozhodnutí a neodkladnosť aplikovania návrhov, záverov kontroly.

Hospodárnosť

 • Požiadavka na vykonávanie kontroly takými subjektmi, postupmi, metódami a prostriedkami, ktoré garantujú vysokú mieru efektivity kontroly, aby nevznikali zbytočné materiálne a finančné náklady, ako tie, ktoré sú na úspešný výkon kontroly nevyhnutné.

Operatívnosť

 • Požiadavka, ktorá podporuje prispôsobenie sa meniacim podmienkam, meniacemu sa stavu predmetu kontroly, správaniu kontrolovaného subjektu.

Zákonnosť

 • Podmienka dodržiavania ľudských práv kontrolovaných osôb. Nedovolenosť výkonu kontroly v rozpore s platnými právnymi predpismi, umožňujúca objektu kontroly využiť právo napadnutia výsledkov kontroly. Nedodržanie požiadavky môže vyústiť do neplatnosti a neaplikovateľnosť stanovených záverov, nepoužiteľnosti zistených poznatkov. Porušenie zakladá až nepoužiteľnosť a neplatnosť kontroly.
[1] KRÁLIK, J. - KÚTIK, J. 2013. Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie). s. 157-158.  s. 90-91.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie Dualna akademia prihlaska Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Dualna akademia prihlaska Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady