Tlačiť

1. Nakreslite schému priameho riadenie (ovládania) jednočinného pneumatického valca. Schému zapojte.   

2. Nakreslite schému priameho riadenie (ovládania) dvojčinného pneumatického valca. Schému zapojte.

3. Nakreslite schému nepriameho riadenie (ovládania) jednočinného pneumatického valca. Schému zapojte.   

4. Nakreslite schému nepriameho riadenie (ovládania) dvojčinného pneumatického valca. Schému zapojte.

5. Zapojte zapojenie simulujúce trojvstupovú funkciu AND. Použite bežné súčiastky.

6. Pomocou žiarovky a relé realizujte zapojenie logickej funkcie AND. 

7. Zapojte zapojenie simulujúce dvojvstupovú funkciu OR. Použite bežné súčiastky.

8. Pomocou žiarovky a relé realizujte zapojenie logickej funkcie OR.

9. Zapojte zapojenie simulujúce funkciu NOT. Použite bežné súčiastky.

10. Pomocou žiarovky a relé realizujte zapojenie logickej funkcie NOT.

11. Realizujte zapojenie, kde použijete príťahovo-oneskorené relé.

12. Realizujte zapojenie, kde použijete spádovo-oneskorené relé.

13. Realizujte zapojenie na brzdenie zotrvačného motora.

14. Realizujte zapojenie na cyklické vysúvanie valca (každé 3 sekundy).

15. Realizujte zapojenie pečiatkovacieho zariadenia.

16. Realizujte zapojenie samočinného spínania s dominujúcim zapnutím so žiarovkou.

17. Realizujte zapojenie samočinného spínania s dominujúcim vypnutím so žiarovkou.

18. Realizujte zapojenie podľa pravidla: Ako dlho držítm spínač, toľko žiaroviek sa postupne rozsvecuje.

19. Realzujte zapojenie kaliacej pece.

20. Realizujte zapojenie svetelného hada.

21. Realizujte zapojenie automatu s fotobunkou.

22. Realizuje postupné vysúvanie a zasúvanie troch valcov 1+ 2+ 3+ 1- 2- 3-.

23. Vytvorte zariadenie pre e-pneumatické, poloautomatické ohýbanie medeného profilu. Potom čo obsluha vloží profil do uchopovacieho zariadenia a stlačí naraz dve tlačidlá (z dôvodu bezpečnosti) profil bude pritlačený valcom a po 5 sekundách ohnutý pohybom druhého valca.

24. Zapojte obvod, ktorý zistí či sa na dopravníkovom páse s pohybujúcimi sa drevenými kockami nachádza aj grafitová. Jej prítomnosť signalizujte žiarovkou.

25. Zapojte obvod, ktorý zistí či sa na pohybujúcom sa dopravníkovom páse nachádza papierová škatuľa pripravená na expedíciu. Jej prítomnosť signalizujte žiarovkou.

26. Vo fabrike sú vyrábané drevené a železné kocky a kvádre. Na pracovisko expedície sú posúvané po dopravníkovom páse. Vytvorte zapojenie, ktoré výrobky vytriedi. Najprv podľa veľkosti, kocky presunie na 2. dopravníkový pás. Potom roztriedi kocky podľa materiálu, drevené presunie na 3. dopravníkový pás.

27. Po dopravníkovom páse sú posúvané hliníkové kocky do prepravky. Potom čo ich systém naráta 24, plnú prepravku presunie smerom do skladu a k dopravníkovému pásu prisunie prázdnu prepravku.

28. Zapojte obvod, ktorý zistí či sa na dopravníkovom páse s pohybujúcimi sa drevenými kockami nachádza aj grafitová. Jej prítomnosť signalizujte žiarovkou. Spočítajte všetky kocky.

29. Zapojte obvod, ktorý zistí či sa na dopravníkovom páse s pohybujúcimi sa drevenými kockami nachádza aj grafitová. Jej prítomnosti signalizujte žiarovkou. Spočítajte počet všetkých a počet grafitových kociek.

30. Vytvorte zapojenie na spustenie poplachu. Hlásičom poplachu nech je bzučiak.

Poplach.

31. Vytvorte zapojenie, ktoré bude pri spustení robotického pracoviska opticky a zvukovo signalizovať prítomnosť pracovníka v jeho okolí. Činnosť robotického pracoviska v takom prípade ani nezačne.

Vstup do zakázanej zóny.

32. Vytvorte zapojenie, ktoré bude rozsvietením žiarovky signalizovať 5. stlačenie tlačidla. Stlačením druhého tlačidla počítadlo vynulujte a žiarovku zhasnite.

33. Samoprídržou, nepriamym riadením a 5/2-cestným ventilom riaďte pomalé vysúvanie a zasúvanie valca.

34. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zadanie:

Dávkovač PVC granúl.

 

35. Vytvorte zapojenie riadenia pracoviska vŕtania drevených hranolov. Obsluha pracoviska ľavou rukou vloží hranol do prípravku tak, aby jeho správnu polohu zosnímal mikrospínač. Súčasne stlačí tlačidlo, ktorým spustí valec, ktorý sa pomaly pritlačí na hranol a následné ho fixuje v požadovanej polohe. Po fixácii sa roztočí vŕtačka a pomaly sa posunie dolu, resp. vyvŕta dieru do hranola. Po vyvŕtaní diery sa vráti do pôvodnej polohy a otáčanie sa zastaví. Po uvoľnení tlačidla obsluhou sa začne zasúvať valec, ktorý valec fixoval pri vŕtaní.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Simulácie Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?) do 1.11.2019
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2020 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady