Analýza (rozbor), kvantitatívna analýza, kvalitatívna analýza, vzťahová analýza, vzťahová analýza, analyticko-syntetická analýza, systémová analýza :)

Vytvorené: 08. 12. 2016 Tlačiť

Metóda cieľavedomého poznávania skutočnosti (veci, javov, procesov, vlastnosti), ktorej podstatou je členenie celku na časti, čo umožňuje odhaľovať rôzne stránky a vlažnosti javov a procesov, ich stavbu, vyklenovať rozličné etapy, rozporné  tendencie.

 

 

Pomocou analýzy si človek utvára pojem predmetu, t.j. jednak oddeľuje znaky nie doležíte vzhľadom na podstatu predmetu, abstrahuje od nich.

Formy analýzy:

 1. kvantitatívna analýza – je potrebná pri zisťovaní početnosti, frekvencie výskytu zistených poznatkov alebo ich intenzity, pomocou štatistických metód kvantitatívnou analýzou sa zisťuje dôležitosť určitých údajov, stupeň závislosti medzi určitými faktmi a podobne,
 2. kvalitatívna analýza – skúma charakteristické znaky jednotlivých faktov, ich charakter zvláštnosti, opiera sa o logické operácie,
 3. vzťahová analýza – zisťuje vzťahy medzi poznávanými faktmi, triedia sa podlá logických vlažnosti (identita, tranzitívna, reflexívnosť), a. vzťahov umožňuje predovšetkým presne a správne zaradiť dobre poznávane fakty do doterajšej poznatkovej štruktúry,
 4. kauzálna analýza – sa snaží nájsť príčinne súvislosti medzi poznávanými faktmi (prečo nastal určitý jav) a hľadá kauzálne zákonitosti,
 5. analyticko-syntetická analýza – vychádza z predstavy celostnou procese, a preto vyúsťuje do syntézy, ktorá spojuje prvky do celku, konkretizuje ho a tvorí s ňou nedeliteľný celok. Analyticko-syntetická metóda je charakteristická pre výučbu čítania (pozostáva z 3 etáp: etapa jazykovej prípravy, etapa slabikovo -analytického spôsobu čítania, etapa plynulého čítania slov), využíva sa aj pri rozbore vyučovacej hodiny,
 6. systémová analýza – charakterizuje súhrn metodologických prostriedkov, ktoré sa používajú pri príprave a hodnotení rozhodovania, resp. pri riešení zložitých problémov systému na reálnom objekte a jeho zobrazení, analýza štruktúry a pôsobenie systému, návrhy na zlepšenie, úprav alebo tvorba nového systému jeho otvorenie a zavedenie do praxe.
Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív, Organizácia a manažment školstva (Terminologický a výkladový slovník), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Svornosť, a. s., Breatislava, ISBN 80-10-00022-1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady