Autor: Jana Špaková

Vytvorené: 01. 11. 2016 Tlačiť

a)-Počítačom podporovaná výroba - CIM (Computer Integrated Manufacturing)

Nepredstavuje systém ale integráciu systémov zúčastňujúcich sa priamo alebo nepriamo na realizácii súčiastky. CIM predstavuje komplex navzájom integrovaných CA systémov. Zahrňuje automatizáciu všetkých postupov, od projekcie a technologickej prípravy cez operatívne riadenie a kontrolu výroby až po expedíciu výrobku.

b)-Počítačom podporované inžinierstvo - CAE (Computer Aided Engineering)

Často sa týmto pojmom komplexne označuje počítačová podpora inžinierskych prác v predvýrobných etapách a zahŕňa systémy ako CAD, CAD/CAM a CAP.

 

 

c)-Počítačom riadená výroba - CAM (Computer Aided Manufacturing)

Predstavuje označenie pre oblasť výroby podporovanú počítačom. CAM je možné chápať na dvoch úrovniach - ako určitý konkrétny systém alebo ako určitý komplexný pohľad na počítačovú podporu vo výrobe. Predstavuje výpočtový systém ovládajúci nielen konkrétny výrobný proces prostredníctvom NC a CNC strojov, ale aj medzivýrobnú dopravu, manipuláciu s polotovarmi a nástrojmi.

 

 

d)-Projektovanie pomocou počítača – CAD (Computer Aided Design)

Tieto systémy umožňujú interaktívnym spôsobom projektovať, konštruovať a analyzovať súčiastky a výrobné celky. Vedia výhodne skombinovať operačné možnosti počítača s intuíciou a skúsenosťami projektanta. 

 

 

e)-Technologická príprava výroby - CAP (Computer Aided Process Planning)

Zahrňuje počítačom podporované vytváranie technologických, skúšobných a montážnych postupov.

f)-Počítačom riadena kontrola akosti - CAQ (Computer Aided Quality)

Predstavuje systém, ktorý informuje počítač o prípadných odchýlkach od predpísanej kvality. Spätnou väzbou pôsobí aj na predvýrobné fázy.

g)-Počítačové testovanie - CAT (Computer Aided Testing)

Predstavuje systém automatických kontrol, ktorého zmyslom je odhaliť slabé miesta výrobku v dobe jeho návrhu i výroby. 

 

Generácie CAD systémovHistória technického kreslenia - CAD-systémy (v rokoch)  

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://janaspakova.blogspot.sk/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady