Vytvorené: 11. 04. 2016 Tlačiť

Narodil sa 28. decembra 1943 v Bratislave, tragicky zahynul 22. augusta 1996 v Modrom Kameni. Stredoškolské štúdium ukončil maturitou v Bratislave v roku 1961. V rokoch 1961-1966 študoval na PriF UK v Bratislave, odbor geológia. Titul RNDr. Získal na základe obhajoby dizertačnej práce Štúdium konodontov v Západných Karpatoch v roku 1971. Kandidátsku dizertačnú prácu na tému Meliatska jednotka - relikt oceánskeho dna Tethys v novom modeli vývoja Západných Karpát obhájil v roku 1988 a získal titul kandidát geologických vied (CSc.). V roku 1991 získal pedagogický titul docent, po habilitačnej prednáške a obhajobe práce Príspevky ku geológii Západných Karpát (súbor 28 vybraných publikácií). 

Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1966 nastúpil do zamestnania na Katedru geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave ako asistent, od roku 1969 ako odborný asistent. V rokoch 1990-1994 vykonával funkciu vedúceho Katedry geológie a paleontológie PriF UK a v rokoch 1995-1996 pôsobil ako externý pracovník. Ako pedagóg bol medzi študentmi veľmi obľúbený pre jeho zaujímavý prednes a povahové vlastnosti. Vo svojich prednáškach využíval poznatky z vlastnej vedeckovýskumnej činnosti, ako aj z účasti na rôznych zahraničných študijných cestách a expedíciách. Prednášal a viedol cvičenia z regionálnej geológie sveta, z historickej a stratigrafickej geológie, z geológie strednej Európy a bol inštruktorom na geologických mapovacích kurzoch. Vychoval viac ako 20 diplomantov, z ktorých viacerí sa stali elitou jednej generácie slovenskej geológie.

Aktívne sa podieľal na riešení mnohých výskumných úloh zameraných na biostratigrafické, paleogeografické a tektonické problémy Západných Karpát, ako aj pri riešení medzinárodných projektov v rámci IGCP. Bol priekopníkom metodiky využívania konodontov pre riešenie biostratigrafie, predovšetkým v paleozoiku a triase (detailné zónovanie triasu Slovenska).

V študentských časoch bol členom bývalého čsl. reprezentačného horolezeckého družstva. Zúčastnil sa či už ako organizátor alebo člen na viacerých horolezeckých expedíciách do Himalájí, do severnej Afriky, za sopkami na Sicíliu a na Island. Osobné poznatky z týchto expedícií využíval v prednáškach pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť.

Spolupracoval tiež ako poradca a scenárista pri výrobe geologických filmov zo spomínaných expedícií. Bohatá je jeho popularizačná činnosť - články, rôzne prednášky vrátane vystupovania v televízii a rozhlase, spoluautorstve v troch monografiách o Himalájach. Ako horolezec sa zúčastňoval na mnohých výškových prácach, čo sa mu stalo osudným. Dlhé roky pracoval na ochrane prírody ako externista. Pracoval v mestskom výbore SZOPK, podal viaceré návrhy na chránenie prírodných objektov v geologickej povahe.
Bol autorom a spoluautorom vyše 60 vedeckých publikácií, z toho 25 uverejnených v zahraničných odborných časopisoch.

Jeho životopis a bibliografiu uverejnila Mineralia Slovaca, 6, 28, (1996).

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://www.infovek.sk/predmety/geologia/index.php?k=85.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady