Vytvorené: 02. 09. 2015 Tlačiť

Český etnomuzikológ, fotograf, filmový dokumentarista, organizátor filmového života, národný umelec, nositeľ Radu republiky. Spoluzakladateľ pražskej FAMU. Vášnivo sa zaujímal o ľudovú kultúru, čo sa odrazilo aj v jeho filmových dielach. 

Narodil sa vo Viedni. V roku 1908-1913 študoval na učiteľskom ústave v Hradci Králové, v roku 1919 študoval hudbu[1] v Prahe. V rokoch 1914-1915 pôsobil ako učiteľ v Úpiciach, v rokoch 1920-1923 v Novom Měste nad Metují a Prahe. V rokoch 1924-1938 bol referentom Národopisného odboru Matice slovenskej v Martine, v rokoch 1939-1945 v Prahe ako pracovník Štátneho fotometrického ústavu, v rokoch 1945-1949 pedagóg na FAMU, od roku 1949 slobodný umelec – fotograf, v 70. rokoch 20. storočia pôsobil ako zbormajster Filharmonického zboru v Prahe.

Ľudovými piesňami sa zaoberal už ako študent. Zapísal piesne z Podkrkonošia a z celého Slovenska[2]. Slovenské rozdelil na oblasti podľa 4 dialektov: 1. vrchárske piesne z okolia Zvolena a z Novohradu, 2. piesne z juhoslovenských rovín s bohato zdobenými[3] nápevmi, 3. ľudový trojhlas z hornatých krajov Trenčianskej stolice, 4. východoslovenské piesne, ktoré vlastne znovuobjavil. Jeho zbierky obsahujú úplný súbor všetkých typov slovenských ľudových piesní[4], najmä najstaršie vrstvy piesní obradných, ako aj všetky varianty piesní epických. Roku 1929 usporiadal zájazd ľudových spevákov a hudobníkov asi z 50. slovenských dedín do Prahy, kde fa Pathé nahrala na gramofónové platne všetky dôležité typy slovenských ľudových piesní[5]. Plicka založil v Matici slovenskej archív dokumentárnych fotografií, obsahujúci niekoľko tisíc snímkov. Z tohto úsilia vzišli aj etnografické filmy, ako Gajdoš, Morena, Batizovský salaš. Nazhromaždený materiál potom sústredil do filmov Za slovenským ľudom (1927); Po horách, po dolách (1928) [6] a dynamicky a ucelene pôsobiaceho diela Zem spieva (1933). Matica slovenská nemala dosť finančných prostriedkov a nebola na takú úlohu technicky vybavená. Preto pri tvorbe tohto filmu došlo k spolupráci s brnenskou distribučnou fou Lloyd-film, so skladateľom F. Škvorom, strihačom A. Hackenschmiedom. Tak vzniklo dielo, ktoré sa vymykalo charakteru celej vtedajšej filmovej produkcie v Československu a presadilo sa aj na medzinárodnom fóre[7] (1934). Plicka pripravoval zvukový film o Jánošíkovi. Matica slovenská opäť nemala na realizáciu prostriedky ani technické vybavenie. Film natočil roku 1936 režisér M. Frič podľa scenára, ktorý napísal Plicka v spolupráci s K. Hašlerom. Plicka sa zaslúžil aj o objavenie P. Bielika a jeho obsadenie do titulnej úlohy. Popri národopisných filmoch nakrúcal Plicka ešte klasické filmy a reportáže, ale tento typ tvorby bola vždy medzi jeho záujmami v úzadí. Do tejto skupiny patrí reportáž Za Slovákmi do New Yorku po Mississippi (1935), niekoľko šotov pre spravodajský týždenník Elektrojournal (Slovenské kúpele, Z pohybu americkej filmovej herečky Lilian Gishovej v Piešťanoch, Povodeň na rieke Tise), niekoľko dokumentárnych záberov T. G. Masaryka, E. Beneša, E. M. Šoltésovej a iné. Reportážna činnosť Plicku bola motivovaná nedostatkom spravodajských filmov a filmových pracovníkov tohto druhu na Slovensku. Ďalší rozmach jeho tvorby zabrzdili prekážky vyplývajúce z politickej situácie. Plicka sa musel vzdať rozsiahlejších umeleckých plánov a venoval sa predovšetkým fotografovaniu a organizovaniu filmového života. V roku 1937 pripravil v spolupráci s profesorom J. Vydrom a architektom F. Tröstrom návrh na zriadenie denného kurzu pre kinetickú fotografiu a kinematografiu. Oficiálne sa kurz otvoril školským rokom 1938-1939 na Škole umeleckých remesiel v Bratislave ako prvá filmová škola v Československu. Študovali na nej režiséri, kameramani, strihači, ďalej laboranti, premietači, osvetľovači a odborní pracovníci filmovej produkcie a distribúcie. Aj keď sa Plickove zámery následkom politického vývoja nemohli rozvinúť, vyškolili sa tu niekoľkí pracovníci slovenského filmu[8]. V rokoch 2. svetovej vojny Plicka pôsobil v Prahe. V tomto období nakrútil niekoľko folklórnych a dokumentárnych filmov: Večná píseň, Barokní Praha, ktoré boli premietané až po oslobodení. V dňoch oslobodzovania a v prvých mesiacoch slobody Československa nakrútil Plicka spravodajské šoty Vlasť vítaCesta k barikádam, ktoré sa často uvádzali v celovečerných dokumentárnych filmoch. Po roku 1945 sa znovu vrátil na Slovensko a pomáhal budovať slovenskú národnú kinematografiu. V tomto období nakrútil tiež niekoľko dokumentov: Pán prezident na Slovensku (1945); Roľnícky deň vo Zvolene (1946). V roku 1948 spolupracoval ako odborný poradca pri nakrúcaní prvého slovenského povojnového filmu Varúj!. Plicka patril k spoluzakladateľom FAMU v Prahe (1945) a bol jej prvým dekanom a profesorom. V roku 1968 mu bol udelený titul národného umelca a v roku 1979 dostal Nositeľa Radu republiky.

[1] Husle a spev.
[2] Spolu 40 000.
[3] Cifrovanými.
[4] Okrem duchovných.
[5] Súbor je archivovaný v ČSAV v Prahe a na parížskej univerzite.
[6] Film získal v roku 1930 Zlatú medailú na Výstave umenia vo Florencii.
[7] Zlatý pohár mesta Benátok na Medzinárodnom filmovom festivale.
[8] Napríklad K. Krška, V. Kubal.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady