Autor: Igor Krucovčin
Korektor: Anna Šúňová

Tlačiť

 

----------------------- -------------------------- ----------------------- ---------------------------------
Neurčitok

Jednoduchý
minulý čas

Príčastie
minulé

 
       
awake awoke awoken zobudiť sa
be was/were been byť
beat beat beaten biť, udierať
become became become stať sa
begin began begun začať
bend bent bent ohnúť
bet bet bet vsadiť, staviť
bid bid bid ponúknuť
bite bit bitten pohrýzť, uhryznúť
blow blew blown fúkať
break broke broken zlomiť, rozbiť
bring brought brought priniesť
broadcast broadcast broadcast vysielať (signál)
build  built  built  stavať
burn burned, burnt burned, burnt horieť
buy  bought  bought  kúpiť
catch  caught  caught  chytiť
choose chose chosen zvoliť si, vybrať si
come  came  come  prísť
cost  cost  cost  stáť (o cene)
cut cut  cut  rezať, strihať
dig dug dug kopať, hrabať
do  did  done  robiť
draw drew drawn kresliť
dream dreamed, dreamt 
dreamed, dreamt x snívať
drink  drank  drunk  piť
drive drove driven jazdiť, riadiť, šoférovať 
eat ate eaten jesť
fall fell fallen (s)padnúť
feel felt felt cítiť sa
fight fought fought biť sa, súperiť
find found found nájsť
fly flew flown lietať
forget forgot forgotten zabudnúť
forgive forgave forgiven odpustiť
freeze froze frozen dostať, dostaviť sa
get got got / gotten dostať, získať
give gave given dať
go went gone ísť
grow grew grown rásť, pestovať
hang hung hung visieť
have had had mať
hear heard heard počuť
hide hid hidden skryť
hit hit hit trafiť
hold held held držať, niesť
hurt hurt hurt (z)raniť, poraniť, bolieť
keep kept kept (po)nechať si, udržať, uchovať
know knew known vedieť
lay laid laid položiť, klásť
lead led led viesť
learn learned, learnt learned, learnt učiť sa
leave left left opustiť, (za)nechať, odísť
lend lent lent požičať
let let let nechať, dovoliť, umožniť
lie lay lain ležať
lose lost lost stratiť
make made made robiť, vyrábať
mean meant meant myslieť, mieniť
meet met met stretnúť
pay  paid  paid  platiť
put  put  put  dať, položiť 
read  read (čítaj red)  read (čítaj red)  čítať 
ride rode ridden jazdiť
ring rang rung zvoniť
rise rose risen zdvihnúť (sa), stúpať
run ran run bežať
say said said povedať, hovoriť
see saw seen vidieť
sell sold sold predať
send sent sent poslať
set set set položiť, dať
show showed shown ukázať, predviesť
shut shut shut zavrieť
sing sang sung spievať
sit sat sat sedieť
sleep slept slept spať
speak spoke spoken hovoriť, rozprávať
spend spent spent spotrebovať, míňať
stand stood stood stáť
swim swam swum plávať
take  took  taken vziať, chytiť, zobrať si
teach taught taught (na)učiť (niekoho)
tear tore torn trhať
tell told told povedať (niekomu)
think thought thought myslieť
throw threw thrown hodiť
understand understood understood pochopiť, chápať
wear wore worn nosiť
win won won vyhrať
write wrote written písať
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady