Vytvorené: 18. 06. 2015 Tlačiť

Etnografka, PhDr., DrSc.

Štúdium národopisu na FF UK v Bratislave absolvovala roku 1955. Kandidátsku dizertačnú prácu Slovenské orné náradie obhájila roku 1961. V rokoch 1955-1989 pracovníčka NÚ SAV v Bratislave. Predmetom Urbancovej  záujmu bola spočiatku agrárna etnografia v jej širokých kultúrno-historických súvislostiach. Publikovala početné štúdie zásadného významu týkajúce sa otázok klasifikácie, vývinu a typológie orného náradia, ako aj architektúra techník obrábania pôdy. Zaoberala sa tiež osevnými postupmi, žatevnými i mlatobnými technikami a nástrojmi, spôsobmi uskladňovania obilia. Vedecká úroveň práce zvyšuje je úspešné úsilie o určenie slovenského prínosu do stredoeurópskej kultúry. K metodiky výskumu práce prispela príručkou Návod na etnografický výskum slovenského poľnohospodárstva. Obrábanie pôdy a pestovanie obilnín (1964). Snaha preniknúť podstate a významu vedeckého bádania v národopise priviedla Urbancová koncom 60. rokov k orientácií na výskum jeho dejín na Slovensku. Výsledky svojho systematického bádania zhrnula v početných časopiseckých štúdiách a knižných prácach Počiatky slovenskej etnografie (1972) a Slovenská etnografia v 19. storočí (1987). Prevažne teoretický charakter majú niektoré práce o postavení národopisu v systéme humanitných vied, prednesené na medzinárodných podujatiach alebo publikované v domácich i zahraničných odborných časopisoch. Autorsky prispela do viacerých kolektívnych syntetických i monografických prác. Významná a vysoko kultivovaná je jej editorská a popularizačná činnosť. Na publikovanie pripravila práce Die slowakische Volkskultur (Slovenská ľudová kultúra, 1972), Ján Čaplovič: O Slovensku a Slovákoch (1975), Zo života a bojov ľudu Uhrovskej doliny (1977). Gustáv Reuss: Hviezdoveda alebo životopis Krutohlava (1984). Dielo Urbancovej predstavuje metodologicky i problémovo kompaktný celok, prispievajúci k prehĺbeniu pohľadu na problémy agrárnej kultúry a na dejiny etnografie na Slovensku v zakladateľskom období až po je kryštalizáciu v samostatnú vedeckú disciplínu. Prispela nielen k sústredeniu a sprístupneniu obrovského faktografického materiálu, ale vytvorením obrazu koncepcií, názorov na slovenský ľud, smerov jeho skúmania a výsledkov s prihliadnutím na historické podmienky, ktoré ich formulovali, pomohla formulovať teóriu  a metodológiu potrebnú vytvorenie historickej komunity tejto vednej disciplíny. Vyznamenaná zlatou medailou Ľudovíta Štúra za zásluhy o rozvoj v spoločenských vedách, ktorú udeľuje Predsedníctvo SAV (1989).

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady