Vytvorené: 18. 06. 2015 Tlačiť

Muzikológ, zakladateľ slovenskej etnomuzikológie, hudobný skladateľ, univerzitný profesor, PhDr., DrSc.

 

Študoval kompozíciu na konzervatóriu a Majstrovskej škole v Prahe, súčasne hudobnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Ku v Prahe ako žiak Z. Nejedlého, J. Huttera, O. Zicha a J. Mukařovského; absolvoval roku 1939. V rokoch 1940-1944 pracovník hudobného odboru MS v Martine. V rokoch 1944-1985 pedagóg Filozofickej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1956-1964 externý riaditeľ Ústavu hudobnej vedy SAV. Vedúca osobnosť slovenskej hudobnej vedy. Základnú os jeho hudobného záujmu tvorila problematika hudobného myslenia. Jej aplikáciou na ľudovú pieseň poskytol úplne nový, vedecky fundovaný pohľad na štrukturálny a štýlový vývoj slovenskej ľudovej piesne. Za kľúčové považuje tonálne vzťahy. V tom zmysle tvoria úzkorozsahové melódie autentické štádia vývinu, nie zlomky rozvinutejších štruktúr. Na základe tonality delí piesne predovšetkým na dve skupiny: predharmonické (staré) a harmonické, dur-molové (nové). Pomocou mimohudobných, predovšetkým historických prameňov, ale aj na základe štúdia tematiky piesní a ich funkcie, najmä obradovej, dáva hudobnovývinové  štádiá do súvisu s určitými obdobiami. Okrem tonality zaoberá sa bohatstvom tóninového ustrojenia melódií, rytmikou, formou, tranštrukturalizáciou základných foriem, radovou premenlivosťou melódií, a tým aj rozličnými prechodnými štádiami vývoja. Zdôrazňuje variačný proces, v ktorom ľudová pieseň žije. V porovnávacom štúdiu zdôraznil najmä medzislovanské príbuznosti. Vytvoril ucelenú teóriu štrukturálneho a štýlového vývoja slovenských ľudových piesní, na ktoré nadväzujú jeho žiaci. Najvýznamnejšie práce: Slovesnká ľudová pieseň zo stanoviska hudobného (1951), Sociálna funkcia hudby (1961), Základy hudobného myslenia(1977), Úvod do systematiky hudobnej vedy (1980), Tonalita (1982).

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady