Vytvorené: 18. 06. 2015 Tlačiť

Etnografka PhDr., DrSc.

Štúdium národopisu na FF UK v Bratislave absolvovala roku 1944. Kandidátsku dizertačnú prácu Ľudové staviteľstvo na Slovensku v rokoch 1800-1950 obhájila roku 1966. V rokoch 1944-1950 externe spolupracovala s Národopisným odborom MS v Martine i NÚ SAV v Bratislave. V rokoch 1950-1953 krátko pôsobila v NÚ SAV, ÚĽUVe Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve. V rokoch 1953-1960 pracovníčka NÚ SAV, 1960-1967 Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, od 1968 opäť NÚ SAV. Zaoberala sa štúdiom rozmanitých oblastí ľudovej kultúry. V začiatkoch vedeckej činnosti sa ako predstaviteľka funkčného štrukturalizmu na Slovensku sústredila na ľudový odev. Utvorila projekt monografického spracovania ľudového odevu na Slovensku podľa jednotlivých regiónov. V intenciách projektu vyšlo v 50. rokoch viacero publikácií. V súvise s ľudovým odevom sa formoval záujem Kovačevičovej o ľudové umenie, neskôr najmä o rozmanité aktivity, do dekoratívneho prejavu až po zobrazujúce umenie. Ľudový výtvarný prejav témou, ku ktorej sa neustále vracala a na ktorej overovala teoretické metodologické a kultúrne otázky. Z toho pramenila Kovačevičovej orientácia aj na štúdium premien výtvarnej estetickej tradícií v súčasnosti, na súčasnú neprofesionálnu výtvarnú aktivitu. Ďalšou oblasťou, ktorou sa zaoberala, bolo štúdium ľudového staviteľstva, bývania a sídelných foriem. Prostredníctvom tejto témy sa zapojila do široko koncipovaného interetnického bádania o ľudovej kultúre v Karpatskej oblasti.  Sledovanie javov ľudového staviteľstva pomocou kartografickej metódy bolo predprípravou k náročnej vedeckej i organizačnej práci na Etnografickom atlase Slovenska, ktorý vydala v rokoch 1970-1990. Z tejto problematiky publikovala niekoľko desiatok odborných štúdií a článkov. Autorsky sa podieľala na viacerých syntetických a monografických prácach. Autorka knižných publikácií Ľudový odev v Hornom Liptove (1955), Ľudová plastika (1971), Knižný drevorez v ľudovej tradícií (1974), Vkus a kultúra ľudu (1975), Človek tvorca (1987) a Liptovský Svätý Mikuláš (1991). Spoluautorka koncepcie Etnografického atlasu Slovenska, autorka projektu 1. aj 2. etapy prác vrátane dotazníkov a metodiky prác. Autorsky sa podieľala na spracovaní tematického okruhu ľudového staviteľstva a záverečnej syntetizujúcej kapitoly o oblastiach a regiónoch ľudovej kultúry Slovenska. Významná bola jej externá pedagogická činnosť na FF UK v Bratislave v rokoch 1967-1972 a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v rokoch 1970-1982. za svoju činnosť i výsledky práce získala viacero ocenení, najvýznamnejšia je Herderova cena, ktorú jej udelili roku 1982. Kovačevičová patrí k zakladateľskej generácií slovenských národopiscov a k jej najvýznamnejším osobnostiam, ktorá svojimi výsledkami práce významne prispeli k vybudovaniu a rozvoju národopisnej vedy na Slovensku.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady