Vytvorené: 06. 06. 2015 Tlačiť

Najrozšírenejšie svetové literárne dielo s prvotne náboženským obsahom podáva súhrn starovekého myslenia o svete a postavení človeka v ňom. Tvorí ju Starý zákonNový zákon.

Starý zákon je kanonické dielo židovského náboženstva tvorené knihami napísanými v hebrejčine, sčasti v aramejčine. Jadrom je Päť kníh Mojžišových (po hebrejsky Tóra, po grécky Pentateuch) o židovskej histórii a zákonoch, Genezis predstavuje najstaršie báje o stvorení sveta, Exodus opisuje život proroka Mojžiša, Knihy Leviticus, NumeriDeuteronomium ďalšie zákony a vojnovú výpravu Izraelčanov od Sinaja až po Palestínu. Kniha Jozuova obsadenie Palestíny, Kniha sudcov, dve Knihy Samuelove a dve Knihy kráľov sú tiež venované historickým udalostiam: izraelským dejinám za vlády Saula, Dávida a Šalamúna, zániku štátov. Dve Knihy kroník vykresľujú históriu ďalších rodov, Knihy Ezdrášova, NehemiášovaKniha Ester rozprávajú napríklad o konci babylonského zajatia, návrate do Palestíny i stavbe jeruzalemského chrámu. Knihy prorokov zachytávajú morálne a politické stanoviská pred príchodom Mesiáša. Knihy básnické predstavujú vynikajúce lyrické a epické skladby. Kniha Žalmov obsahuje 150 žalmov, z ktorých sa časť pripisuje kráľovi Dávidovi, Kniha prísloví sa prisudzuje kráľovi Šalamúnovi, Kniha kazateľa predstavuje pesimistickú úvahu o márnosti, Kniha Jóbova upútava konkrétnosťou, logickou výpoveďou o tvrdošijnom hľadaní zmyslu ľudskej existencie a postupnom sebauvedomovaní. Pieseň piesní (tiež Šalamúnova) je súborom erotických básní a zároveň cudným a jednoduchým zobrazením krásy.

Nový zákon tvorí 27 po grécky napísaných kníh, ktoré pramenia v židovskej literárnej tradícii. Jadrom sú Evanjéliá sv. Matúša, sv. Marka, sv. Lukáša a sv. Jána opisujúce Kristov život a jeho učenie. Obsahujú množstvo podobenstiev, napríklad o boháčovi a Lazarovi, o márnotratnom synovi. Do tohto kanonického diela patrí kniha Skutky apoštolské, 21 epištol (napríklad List sv. Pavla Rimanom, List sv. Pavla Efezanom, List sv. Jakuba) a apokalyptické Zjavenie sv. Jána opisujúce koniec sveta a príchod Krista.

K týmto cirkevne kanonizovaným dielam patria ďalšie apokryfy, ktoré však ako neskôr nachádzané cirkev neuznala ako súčasť Biblie.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady