Autor: Eva Letovancová

Vytvorené: 05. 04. 2015 Tlačiť

Hlavnými predstaviteľmi tohto prístupu v manažmente sú F. W. Taylor, manželia Gilbrethovci, H. Gantt, a H. Emerson. V tomto období sa objavujú prvé metódy systematického rozloženia práce – časové a pohybové štúdie. Postupne uvedieme prínosy jednotlivých predstaviteľov. 

Najznámejším výstupom jeho pôsobenia sú časové štúdie. Ako prvý zaviedol podnikovo-hospodársku trojkombináciu optimálneho výberu, zaškolenia a motivácie pracovníkov ako predpoklad maximálnych výkonov vo výrobe (desaťročia platil ako druh osobného hospodárskeho manifestu). Veľkú úlohu prisudzoval kvalite vedúcich výroby (predákov, majstrov) a technologicky zdôvodnenej úkolovej mzde. Pri ich výbere odporúčal maximalizovať počet týchto vlastností: inteligencia, vzdelanosť, užitočné zvláštnosti alebo odborné znalosti (aj zručnosti a sila), takt, energickosť, pevná povaha, poctivosť, zdravý úsudok, dobré zdravie.

Sumarizoval obsah vedeckého riadenia do 4 krokov:

1. pracovná situácia. Každá pracovná situácia má 3 prvky: práca, ktorá má byť urobená, fond pracovníkov, ktorí ju majú vykonať a manažér.

2. Analýza úlohy. Potrebné je identifikovať, z čoho sa skladá, čo vyžaduje (zručnosti) a koľko pracovníkov ju má urobiť. Manažér nakoniec rozhodne ako má byť vykonaná a aké zručnosti sú potrebné na splnenie úlohy.

3. Obsadenie úloh pracovníkmi. Treba urobiť výber, výcvik a priradenie pracovníkov jednotlivým úlohám.

4. Kontinuitné riadenie podľa Taylora predstavuje spolupráca s pracovníkmi cez supervíziu ich práce a manažér funguje ako hlavný plánovač práce skupiny. 

Frank B. Gilbreth (1868-1924)

Vo svojej kariére postupne prechádzal činnosťami murár, vedúci pracovník, samostatný podnikateľ a od r. 1912 pôsobil ako konzultant v oblasti racionalizácie práce. Rozpracoval postupy pohybových štúdií, zladenie metód práce ľudí a disponibilných zariadení, zaoberal sa elimináciou zbytočných prestojov. Napísal prácu Applied Motion Study (1917). 

Lilian M. Gilbrethová (1878-1972)

Spolupracovala na pohybových štúdiách a poradenskej činnosti, po smrti manžela viedla konzultačnú firmu. Popri týchto profesionálnych činnostiach zvládla výchovu 12 detí. Jej hlavný prínos bol v uplatnení psychológie pri výbere a umiestňovaní pracovníkov, zaškoľovaní a pracovnom postupe, vytváranie vhodnej klímy pre výkonnú prácu. Je považovaná za priekopníčku v oblasti psychológie riadiacej práce. Napísala publikáciu The Psychology of Management (1914). 

Henry Z. Gantt (1861-1919)

Vytvoril dve špecifické techniky zlepšovania výkonu pracovníka, a to tzv. Ganttove diagramy alebo úsečkové plány, kde išlo o rozpracovanie metód a postupov denného plánovania a pracovných operácií. Druhým prístupom ku pôsobeniu na zvyšovanie výkonu pracovníkov bolo zavedenie aj dnes často používaného platového systému, ktorý sa skladal z minimálnej mzdy a prémiovania za prekročenie plánovaných výkonov. 

Harrington Emerson (1861-1919)

Do riadenia zaviedol 12 princípov efektívnosti práce:

1. jasne definované ciele riadených činností,

2. triezvo využívať zdravý rozum a kriticky hodnotiť rozhodovanie,

3. využívať poradcov a skúsenosti druhých,

4. zabezpečiť pracovnú disciplínu a morálku,

5. zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie a vhodné pracovné podmienky,

6. mať spoľahlivú a včasnú evidenciu nákladov a výsledkov práce,

7. vytvoriť pružné operatívne riadenie prebiehajúcich výrobných a nevýrobných procesov,

8. správne voliť, umiestňovať, plánovať a organizovať činnosť pracovníkov,

9. vytvárať vhodné podmienky pre výkon prác, vrátane štandardizácie výrobkov,

10. štandardizovať výkon pracovných operácií,

11. štandardizovať pracovné inštrukcie a výrobnú dokumentáciu,

12. zaistiť spravodlivé odmeňovanie a motiváciu k efektívnosti práce každého pracovníka podľa jeho konkrétnej účasti. 

Celkove možno konštatovať, že vedecký prístup obohatil riadenie viacerými kvantitatívnymi metódami, ktoré uľahčujú prácu manažéra. je to inžiniersky založený prístup k racionalizácií práce. Jeho predstavitelia sa zaoberali prácou pracovníka – jednotlivca. Boli však jednostranne orientovaní na výrobu, techniku práce a formálne organizovanie.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Eva Letovancová, Psychológia v manažmente, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského,  vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2007, ISBN-978-80-223-2307-9.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady